Glossari Moodle


El glossari conté conceptes i definicions de les següents categories
 • Internet
 • Informàtica
 • Moodle
  • Introducció
  • Gestió
  • Activitats d'avaluació
  • Activitats de comunicació
  • Continguts, recursos o materials
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Q

Qüestionari

Llista de preguntes

Aquest mòdul permet que el professor dissenyi i plantegi qüestionaris als alumnes. Aquests qüestionaris poden ser: opció múltiple, fals / veritable, respostes curtes, aleatòria i altres.

Aquests qüestionaris es conserven a la base de dades, de manera que poden ser reutilitzats dins del mateix curs o fins i tot entre diferents cursos.
Els qüestionaris poden permetre múltiples intents. Cada intent es marca automàticament i el professor pot decidir si mostrar la qualificació i / o les respostes correctes als alumnes una vegada conclòs el qüestionari. A més té qualificació segons l'escala triada.

Els professors poden definir una base de dades de preguntes que podran ser reutilitzades en diferents qüestionaris. Les preguntes poden ser emmagatzemades en categories de fàcil accés, i aquestes categories poden ser "publicades" per fer-les accessibles des de qualsevol curs del lloc.
Els qüestionaris es qualifiquen automàticament, i poden ser requalificats si es modifiquen les preguntes.

Els qüestionaris poden tenir un límit de temps a partir del qual no estaran disponibles.

El professor pot determinar si els qüestionaris poden ser resolts diverses vegades i si es mostraran o no les respostes correctes i els comentaris.

Les preguntes i les respostes dels qüestionaris poden ser barrejades (aleatòriament) per a disminuir les còpies entre els alumnes.

Els seus autors són Martin Dougiamas, Henrik Kaipe i altres.