Glossari Moodle


El glossari conté conceptes i definicions de les següents categories
 • Internet
 • Informàtica
 • Moodle
  • Introducció
  • Gestió
  • Activitats d'avaluació
  • Activitats de comunicació
  • Continguts, recursos o materials
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

A

Adjuntar

És l'acció enviar un arxiu al costat d'un missatge. L'arxiu pot contenir qualsevol objecte digitalitzat, és a dir, pot ser text, gràfics, so, imatges fixes o en moviment, etc.

Adreça d'Internet

Una adreça d'Internet o Web (també anomenada URL o Localitzador de recursos universal) sol estar composta per quatre parts:
 1. Un nom de protocol
 2. La ubicació del lloc
 3. El nom de l'organització que manté el lloc
 4. Un sufix que identifica la classe d'organització de què es tracta (cat és geogràfic i . org en el cas d'una organització no comercial).

Per exemple, la direcció http://www.sapalomera.cat/ proporciona la següent informació:

http: Aquest servidor Web utilitza el Protocol de transferència d'hipertext (HTTP).
www Aquest lloc està en el World Wide Web.
sapalomera El servidor Web està en l'IES Sa Palomera.
cat Es tracta d'una institució ubicada a Espanya.

Quan està veient una pàgina Web, l'adreça de la pàgina es mostra a la barra d'adreces de navegador.

C

Clic

Acció de tocar un comandament qualsevol d'un ratolí un cop col·locat el punter del mateix sobre una determinada àrea de la pantalla per tal de donar una ordre a l'ordinador.

Codi font obert

Quan un producte de programari es llança amb una llicència de té importants avantatges, tant per als usuaris com els fabricants del programari. Veure programari lliure.

Connector

És un petit programa, que es pot descarregar, que afegeix una nova funcionalitat a altre programa informàtic. Per exemple, cert connector permet a un visualitzador Web reproduir un determinat tipus d'àudio i / o vídeo.

Constructivisme

Model que manté que una persona, tant en els seus aspectes cognitius, socials i afectius del comportament, no és un producte de l'ambient ni un resultat de les seves disposicions internes, sinó una construcció pròpia que es va produint dia a dia com resultat de la interacció de aquests dos factors.

El coneixement es crea a partir dels esquemes que la persona ja té, és a dir, amb els que va construir en relació amb el medi que l'envolta. També anomenat el constructivisme de Piaget (1952).

Constructivisme Social

Model basat en el constructivisme, que manté que el coneixement a més de formar-se a partir de les relacions amb l'ambient, és la suma del factor de l'entorn social. Els nous coneixements es formen a partir dels propis esquemes de la persona productes de la seva realitat, i la seva comparació amb els esquemes dels altres individus que l'envolten.
Es basa en que les persones construeixen el seu coneixement a través d'un diàleg continu amb altres éssers humans
També anomenat el constructivisme de Vigotsky (1978).

Consulta

Opinió sobre alguna cosa
En les consultes el professor fa una pregunta i determina certes opcions, de les quals els alumnes triaran una. És útil per conèixer ràpidament l'opinió del grup sobre algun tema. Per a permetre algun tipus d'eleccions del grup o per a efectes d'investigació.

És com una votació. Pot usar-se per votar sobre alguna cosa o per rebre una resposta de cada estudiant (per exemple, per demanar el seu consentiment per a alguna cosa).

Cookie

Conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc dur oa la memòria temporal de l'ordinador d'un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S'utilitzen perquè el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l'usuari al tornar aquest a connectar-se. Atès que poden ser un perill per a la intimitat dels usuaris, aquests han de saber que els navegadors permeten desactivar.

Còpia de seguretat

És molt útil guardar còpies de seguretat del curs no només en el servidor de Moodle, sinó també en el seu ordinador per a major seguretat. Així, si el servidor sofreix una avaria i no pot accedir al curs, tindrà una còpia del curs complet en el seu ordinador.

És possible guardar el curs en qualsevol fase del seu desenvolupament. Un cop realitzada la còpia si no li agraden els canvis realitzats, o si necessita moure el curs a un servidor de Moodle diferent, pot carregar i restaurar la còpia de seguretat.

Encara que l'administrador pot haver configurar la realització de les còpies de seguretat automàtiques i periòdiques és recomanable el conèixer com realitzar les nostres pròpies còpies de seguretat. Des de l'àrea d'administració, a la pàgina principal, fer clic en còpia de seguretat i seleccionar els paràmetres desitjats. Per restaurar-la, des de l'àrea d'administració, a la pàgina principal, fer clic a restaurar des de còpia de seguretat prèvia.

Copyleft

Fórmula de copyright nascuda en l'àmbit del programari lliure (free software) mitjançant la qual l'autor d'un programa ho declara com de domini públic, inclòs el codi font (open source) del mateix, de manera que qui vulgui pugui usar-lo i modificar-lo. Ara bé, qui modifica un programa pot exercir sense restricció alguna el seu dret de còpia sobre el programa modificat.

Copyright

Dret que té un autor, inclòs l'autor d'un programa informàtic, sobre totes i cadascuna de les seves obres i que li permet decidir en quines condicions han de ser aquestes reproduïdes i distribuïdes. Encara que aquest dret és legalment irrenunciable pot ser exercit de forma tan restrictiva o tan generosa com l'autor decideixi. El símbol d'aquest dret és ©.

CVS

CVS és un Sistema Concurrent de versions. Normalment s'usa com un forma d'emmagatzemar el codi font, ja que manté les versions de tots els arxius de manera que no es perdi res, i es registra l'ús que fan diferents persones. També proporciona eines per a combinar codi si hi ha dos o més persones treballant en el mateix arxiu. Tot el codi i totes les versions s'emmagatzemen en un servidor central (en aquest cas, en Sourceforge).

D

Debian

Debian és un sistema operatiu lliure. El sistema operatiu és el conjunt de programes bàsics i utilitats que fan que funcioni l'ordinador. Debian utilitza el nucli Linux (el nucli del sistema operatiu), però la major part de les eines bàsiques provenen del projecte GNU.

Debian ve amb més de 8710 paquets, programari precompilat distribuït en un format que fa més fàcil la instal·lació a l'ordinador. URL: http://www.debian.org/

Diàleg

Conversar sense formalitats.

És un mètode de comunicació entre dos usuaris, que no necessiten estar connectats simultàniament, poden ser professor-alumne, alumne-professor o eventualment alumne-alumne. Un professor o alumne pot estar involucrat en diversos diàlegs al mateix temps i cada diàleg pot tenir un nombre il·imitat d'entrades.

Fa la funció de missatgeria interna.
El seu autor és Ray Kingdon.Diari

Reflexió sobre el que ha anat succeint.

Aquest mòdul és molt important per a l'activitat reflexiva. El professor proposa als alumnes reflexionar sobre diferents temes, i els estudiants respondre i modificar les seves respostes a través del temps. La resposta és privada i només pot ser vista pel professor, qui pot respondre i qualificar cada vegada.

Download

Acció de copiar informació d'un servidor al nostre ordinador.

E

Enquesta

Conjunt de preguntes tipificades

El mòdul d' enquestes proveïx una sèrie d'instruments provats per a avaluar l'aprenentatge en entorns en línia.

Els professors poden utilitzar aquest mòdul per aprendre sobre els seus alumnes i reflexionar sobre la seva pràctica educativa.

Escala

Llista jeràrquica de valors.

En qualsevol curs els professors poden crear noves escales personalitzades amb l'objecte de dur a terme qualsevol activitat d'avaluació.

El nom de l'escala hauria de ser una frase que la identifiqui amb claredat: aquest nom apareixerà tant en llistes de selecció d'escales com en els botons d'ajuda sensibles al context.

L'escala és una llista jeràrquica de valors, ordenats de negatiu a positiu, separats per comes. Per exemple: Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent!

Les escales haurien així mateix incloure una descripció adequada del que signifiquen i com s'haurien d'utilitzar. Aquesta descripció apareixerà en les pàgines d'ajuda per a professors i estudiants.

Finalment, pot haver una o més escales "estàndard" definides en el lloc per l'administrador del sistema. Aquestes escales estaran disponibles en tots els cursos.

Exercici

Activitat destinada a l'autoavaluació

Un exercici és classe especial d'assignació de tasca. En l'exercici el professor els indica als estudiants que han de realitzar un treball pràctic i els criteris d'avaluació a utilitzar. Aquest pot consistir en una avaluació temàtica, un informe, una presentació, etc. L'estudiant abans d'enviar-ha de realitzar una autoavaluació, després el professor ho avalua al costat de l'autoavaluació de l'estudiant. El treball pot llavors ser acceptat o retornat a l'alumne i estimular-perquè ho millori i el reenviï corregit.

M

Mòdul xat

Escriure en públic

El mòdul de Xat permet que els participants discuteixin en temps real a través d'Internet. Aquesta és una útil manera de tenir una compressió dels altres i del tema en debat doncs usar una sala de Xat és bastant diferent a utilitzar els fòrums.

El mòdul de Xat conté diverses utilitats per a administrar i revisar les converses anteriors.

Q

Qüestionari

Llista de preguntes

Aquest mòdul permet que el professor dissenyi i plantegi qüestionaris als alumnes. Aquests qüestionaris poden ser: opció múltiple, fals / veritable, respostes curtes, aleatòria i altres.

Aquests qüestionaris es conserven a la base de dades, de manera que poden ser reutilitzats dins del mateix curs o fins i tot entre diferents cursos.
Els qüestionaris poden permetre múltiples intents. Cada intent es marca automàticament i el professor pot decidir si mostrar la qualificació i / o les respostes correctes als alumnes una vegada conclòs el qüestionari. A més té qualificació segons l'escala triada.

Els professors poden definir una base de dades de preguntes que podran ser reutilitzades en diferents qüestionaris. Les preguntes poden ser emmagatzemades en categories de fàcil accés, i aquestes categories poden ser "publicades" per fer-les accessibles des de qualsevol curs del lloc.
Els qüestionaris es qualifiquen automàticament, i poden ser requalificats si es modifiquen les preguntes.

Els qüestionaris poden tenir un límit de temps a partir del qual no estaran disponibles.

El professor pot determinar si els qüestionaris poden ser resolts diverses vegades i si es mostraran o no les respostes correctes i els comentaris.

Les preguntes i les respostes dels qüestionaris poden ser barrejades (aleatòriament) per a disminuir les còpies entre els alumnes.

Els seus autors són Martin Dougiamas, Henrik Kaipe i altres.


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES