Glossari Televisió


Glossari sobre conceptes de la televisió
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

D

DCDi

És el nom del processador que permet un processament d'imatge totalment en digital, ha estat creat pels famosos laboratoris Farudja. Emet directament en digital sense aquests processos de conversió i reconversió. Optimitza la qualitat de la imatge, especialment en grans polzades, perquè evita que la seva adaptació a aquest tipus de pantalles la imatge es pixel. A més com a virtut el DCDi efectua un escombrat progressiu de la imatge, excel lent prestació per imatges amb moviment.

DCF

Filtre digital tipus pinta (DCF): La senyals de TV sovint combinen la informació relacionada amb els colors blancs i negres i la resta de colors en una sola senyal. El filtre digital tipus pinta (DCF, Digital Comb Filter) separa la informació relacionada amb la imatge en blanc i negre i la informació relacionada amb la imatge en color, garantint detalls de la imatge nítids sense el tipus de vibració d'imatge que s'experimenta amb les imatges més detallades.

DCTI

Es tracta d'una millora digital d'oscil lació de color, es fa servir per millorar les transicions horitzontals dels senyals de crominancia resultant en major nitidesa de la imatge.


DLTI

Es tracta d'una millora digital d'oscil lació de luminància, s'utilitza per millorar les transicions horitzontals dels senyals de luminanciaresultando en major nitidesa de la imatge.

Dolby Digital

És una tècnica digital de codificació del so surround. Proporciona 5 canals amb un ample de banda complet, a més d'un canal per reforçar les freqüències baixes que formen la configuració acústica multicanal de 5.1.