Glossari Televisió


Glossari sobre conceptes de la televisió
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

A

Advanced Contrast Enhanced (ACE)

La tecnologia Advanced Contrast Enhanced optimitza el contrast de cada escena ajustant el nivell de retroil luminació, amb la qual cosa s'aconsegueixen subtils nivells de gradació. Es reprodueixen negres més profunds, fins i tot en les escenes més fosques, sense perdre la brillantor, per la qual cosa la sensació de profunditat és sorprenent

AVL (Auto Volume level)

Atès que les diferents cadenes de televisió utilitzen diferents estàndards per transmetre els senyals de so, el sistema AVL ajusta el guany de les senyals d'àudio dels diferents canals per a que el nivell d'escolta sigui el mateix al commutar entre canals.

B

Black Stretch

És un circuit elèctric que aconsegueix realçar les zones fosques de la imatge. Magnífica per tant la diferència entre el blanc més brillant i el negre més fosc millorant la relació de contrast.

Bloqueig per a nens

Per evitar que els nens vegin programes no desitjats, pot bloquejar fàcilment els canals de televisió utilitzant el menú de pantalla.

D

DCDi

És el nom del processador que permet un processament d'imatge totalment en digital, ha estat creat pels famosos laboratoris Farudja. Emet directament en digital sense aquests processos de conversió i reconversió. Optimitza la qualitat de la imatge, especialment en grans polzades, perquè evita que la seva adaptació a aquest tipus de pantalles la imatge es pixel. A més com a virtut el DCDi efectua un escombrat progressiu de la imatge, excel lent prestació per imatges amb moviment.

DCF

Filtre digital tipus pinta (DCF): La senyals de TV sovint combinen la informació relacionada amb els colors blancs i negres i la resta de colors en una sola senyal. El filtre digital tipus pinta (DCF, Digital Comb Filter) separa la informació relacionada amb la imatge en blanc i negre i la informació relacionada amb la imatge en color, garantint detalls de la imatge nítids sense el tipus de vibració d'imatge que s'experimenta amb les imatges més detallades.

DCTI

Es tracta d'una millora digital d'oscil lació de color, es fa servir per millorar les transicions horitzontals dels senyals de crominancia resultant en major nitidesa de la imatge.


DLTI

Es tracta d'una millora digital d'oscil lació de luminància, s'utilitza per millorar les transicions horitzontals dels senyals de luminanciaresultando en major nitidesa de la imatge.

Dolby Digital

És una tècnica digital de codificació del so surround. Proporciona 5 canals amb un ample de banda complet, a més d'un canal per reforçar les freqüències baixes que formen la configuració acústica multicanal de 5.1.

E

Electronic Program Guide (EPG)

La revista de programació electrònica diàriament actualitzada serveix de guia a la pantalla per veure directament tota la programació. EPG ofereix una visió general de la programació de cada una de les cadenes per a diversos dies, sempre i quan es rebin dades Service-Information/Next-View. Si prèviament s'ha seleccionat el programa desitjat, es pot gravar aquest programa, canviar de canal o fins i tot posar en marxa l'aparell des de la seva posició en Stand-by.


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES