Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

X

X.400 (X.400)

Estàndards de CCITT i ISO per a correu electrònic. Utilitzats principalment a Europa i Canadà, s'han anat integrant progressivament en Internet.

X25

Protocol de transmissió de dades molt usat en Iberpac. Establix circuits virtuals, enllaços i canals.

Xarxa

(Network) Sistema de comunicació de dades que connecta entre si sistemes informàtics situats en llocs més o menys pròxims. Pot estar composta per diferents combinacions de diversos tipus de xarxes.

Xarxa Aïllada (Stub Network)

Xarxa que distribuïx paquets des d'i cap a sistemes locals; i inclusivament, encara que tingui definides rutes a alguna altra xarxa, no li transmet missatges.

Xarxa d'Accés

Conjunt d'elements que permeten connectar a cada abonat amb la central local de la qual és depenent.

Xarxa d'Àrea Domèstica (HAN)

Conjunt de dispositius de tot tipus, informàtics (PCs i els seus perifèrics) o no (electrodomèstics) instal·lats en una llar i connectats entre si. Tots ells poden fins i tot ser operats a distància mitjançant Internet.

Xarxa d'Àrea Local (LAN)

Xarxa les dimensions de la qual no excedeixen 10 km. com computadores connectades en una oficina, en un edifici o en varis. Per tant, poden optimitzar-se els protocols de senyal de la xarxa fins a arribar a velocitats de transmissió de 100 Mbps .

Xarxa d'Àrea Metropolitana (MAN)

Xarxa que no va més enllà dels 100 km. Comprèn els equips de computo i els seus perifèrics connectats en una ciutat o en vàries.

Xarxa d'Àrea Mundial (WAN)

Xarxa de computadores connectats entre si en un àrea geogràfica relativament extensa. Aquest tipus de xarxes solen ser públiques, és a dir, compartides per molts usuaris; i poden estendre's a tot un país o a molts a través del món.

Xarxa d'Àrea Personal (PA)

Sistema de xarxa connectat directament a la pell de manera que la transmissió de dades es realitza per contacte físic.


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES