Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES

W

Webmail

Servei que permet gestionar el correu electrònic des d'un lloc web el qual és de gran utilitat per a persones que han de desplaçar-se amb freqüència i ho oferixen habitualment els proveïdors d'accés a Internet. Entre els més utilitzats estan www.hotmail.com i www.yahoo.com


Webmaster

Administrador de Web - Persona responsable de la gestió i manteniment d'un servidor web, principalment des del punt de vista tècnic; pel que no ha de ser confós amb un editor de web.


Webring

Conjunt de llocs web, normalment dedicats a un tema específic, que l'usuari pot recórrer.


WHOIS

Programa que permet als usuaris fer recerques en una base de dades sobre persones i altres entitats d'Internet, tals com dominis, xarxes i sistemes centrals.


Windows

Sistema operatiu desenvolupat per l'empresa Microsoft les diverses versions de la qual (3.1, 95, 98, NT, 2000, XP, Em) dominen de forma aclaparant el mercat de les computadores personals, encara que no es pot dir el mateix del mercat de xarxes corporatives.


WML

Wireless Markup Language. Llenguatge en el qual s'escriuen les pàgines que apareixen en les pantalles dels telèfons mòbils i els assistents personals digitals (PDAs) dotats de tecnologia WAP. És una versió reduïda del llenguatge HTML que facilita la connexió a Internet de dites dispositives.


World Wide Web

Sistema d'informació distribuït, basat en hipertexto, la funció de la qual és buscar i tenir accés a documents a través de la xarxa de manera que un usuari podrà accedir-la mitjançant un navegador web. Va ser creada a principis dels anys 90 per Tim Berners-Llegix, investigador en el CERN, Suïssa i la informació pot ser de qualsevol format (text, gràfic, àudio, imatge fixa o en moviment).


Worm

Programa informàtic que es autoduplica i autopropaga. En contrast amb els virus, els cucs solen estar especialment escrits per a xarxes. Els cucs de xarxes van ser definits per primera vegada per Shoch & Hupp, de Xerox, en la revista ACM Communications (Març 1982). El primer cuc famós d'Internet va aparèixer al novembre de 1988 i es va propagar per si solament a més de 6.000 sistemes al llarg d'Internet.


WYSIWYG

(acronimo de l'anglès What you see is what you get, en espanyol El que veus és el que tens). Tècnica que oferix la reproducció exacta en pantalla d'un text tal com apareixeria imprès en paper. Per exemple, Microsoft Word és un processador de paraules wysiwyg.


Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES