Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

V

V42

V42.bis.Protocol de detecció d'errors i comprensió de dades que pot millorar la velocitat d'un enllaç via mòdem fins a en un 400%.


VBScript

Virtual Basic Script. Llenguatge de programació per a WWW desenvolupat per Microsoft. Es destaca que VBScript i Javascript de Netscape són molt similars.


VERONICA

Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computerized Arxivis -- Desenvolupat en la Universitat de Nevada, Veronica és una base de dades constantment actualitzada de noms de gairebé tots els menús de milers de servidors gopher. La base de dades Veronica per la majoria dels servidors gopher.


VGA

Video Graphics Array. Norma de visualització de gràfics per a computadores creada en 1987 per IBM. La targeta gràfica VGA s'ha convertit en l'estàndard més acceptat per a PCs. Tenen diverses maneres de visualització amb resolucions distintes. En elles es pot triar entre 16 colors a 640x480, o 256 colors a 320x200. Actualment les targetes gràfiques superen aquestes resolucions, encara que segueixen sent compatibles amb elles.


Video Conferència

Sistema que permet la transmissió en temps real de video, so i text a través d'una xarxa; ja sigui en una xarxa d'àrea local (LAN) o global (WAN). El maquinari necessari es compon de) targeta de so i vídeo, vídeo càmera, micròfon i botzines. La velocitat de transmissió assolida actualment és de 10 quadres per segon i s'inclou un suport via mòdem.


Video Digital per a Emissió (DVB)

Format de video digital que complix els requisits per a ser considerat com Difusió (Broadcast) de manera que pot ser emès en qualsevol dels sistemes de televisió existents. Nou estàndard en dispositius d'emmagatzematge massiu amb format de CD però que arriba a decuplicar la seva capacitat.


Video per Demanda

Servei asíncron que proveïx a l'usuari l'accés a material de vídeo emmagatzemat de forma digital en servidors remots.


Vincle

Apuntadores hipertexto que serveixen per a saltar d'una informació a una altra, o d'un servidor a un altre, quan es navega per Internet; o bé l'acció de realitzar aquest salt.


Vincles Recíprocs

Enllaços hipertexto entre dos llocs web establerts ja sigui per raons de cortesia o per raons contractuals.


Virtual

Terme de freqüent utilització en el món de les tecnologies de la informació i de les comunicacions el qual designa dispositius o funcions simulats.Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES