Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

S

Servidor Web

Computadora dedicada a gestionar l'ús de la xarxa per altres computadores cridades clients la qual conté arxius i recursos que poden ser accedits des d'altres computadores o terminals.

Servlet

Petita aplicació Java (applet) la qual s'executa en un servidor web i s'envia a l'usuari al costat d'una pàgina web a fi de realitzar determinades funcions, tals com l'accés a bases de dades o la personalització d'aquesta pàgines web.

Sessió Remota

Ús dels recursos d'una computadora des d'una terminal la qual no es troba propera a aquesta computadora.

Shareware

Programes que poden ser obtinguts per Internet en computadores amb arxius de domini públic. La regla del seu ús és que sol·licitar el seu pagament després d'un període d'avaluació (regularment 30 dies).

Signatura Digital

Informació xifrada que identifica a l'autor d'un document electrònic i autentica la seva identitat.

Sistema Amfitrió (Host System)

Servidor que ens proveïx de la informació que requerim per a realitzar algun procediment des d'una aplicació client a la qual tenim accés de diverses formes (Telnet, FTP, WWW, Correu Electrònic, etc.). Igual que qualsevol computadora connectada a Internet, ha de tenir una adreça o nombre IP i un nom.

Sistema Operatiu (OS)

Programa especial el qual es carrega en un ordinador després de ser encès i la funció del qual és gestionar els altres programes, o aplicacions, que s'executaran en aquest ordinador, com, per exemple, un processador de text o una full de càlcul, o la impressió d'un text en una impressora o una connexió a Internet.

Skype

Programari/servei que permet la comunicacion entre persones de punt a punt, per internet, de forma gratuïta. Aquesta enfocat en aquest proposito, per tant és molt efectiu fins i tot amb amples de banda relativament baixos (128k). Permet fer conferència. Si una persona aquesta en Panama, per exemple, i l'altra a Xina, amb skype poden parlar gratuïtament. Competència de skype és Google Talk, entre uns altres. www.skype.com
 

SMS

Sistema de Missatges Curts, servei d'enviament i recepció de missatges escrits de petita grandària a través del teclat i la pantalla dels cel·lulars. Gràcies a aquesta servei es pot enviar i rebre e-mails des d'un telèfon GSM.

SMTP

Protocol Simple de Transferència de Correu. És definit en STD 10, RFC 821, i s'usa per a la transferència de correu electrònic entre computadores. És un protocol de servidor a servidor, de manera que per a poder llegir els missatges s'han d'utilitzar altres protocols.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES