Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

S

SAML

Acrònim de Security Assertion Markup Language. Entorn basat en XML dissenyat per a facilitar l'intercanvi d'informació d'autenticació i autorització entre els diferents components de la infraestructura de seguretat informàtica. Defineix els components necessaris per a garantir que qualsevol aplicació o entorn pugui intercanviar la informació sobre autenticació (identificació d'usuaris) i autorització (control d'accés). L'adopció d'aquest estàndard podria ser un gran pas per a facilitar l'adopció dels entorns de single sign-on (identificació única de l'usuari en un únic punt, independent de l'aplicació utilitzada).

Scanner

Aparell, el qual ha de ser connectat en un port específic, que fa possible la conversió a format digital de qualsevol document imprès o escrit.

Script

Seqüència de comandos que se li donen a un mòdem amb el propòsit de configurar-lo (velocitat, compressió de dades, etc) o per a realitzar tasques específiques (cridar al proveïdor, penjar, etc). De vegades és necessari modificar un script o cadena d'inici la qual establix les condicions inicials del mòdem (per exemple canviar ATDT que establix una línia telefònica per tons a ATDP que indica una línia telefònic per polsos, etc.).

SDSL

Línia Digital Simètrica d'Abonat. Sistema de transferència de dades d'alta velocitat en línies telefòniques normals.

Sector d'arrencada

Part d'un disc reservada per al bootstrap loader d'un sistema operatiu, un petit programa en llenguatge de màquina que resideix en la ROM i que s'executa automàticament quan la PC és reiniciada o apagada, després d'algunes proves bàsiques de maquinari el programa crida a altres programes majors que al seu torn criden al sistema operatiu.

Sendmail

Programa servidor de correu electrònic en servidors UNIX.

Servidor

Un node de xarxa que proporciona serveis a PCs clients; per exemple, accés a arxius, centre d'impressió o execució remota.

Servidor de Correu (Mail Server)

Dispositiu especialitzat en la gestió del tràfic de correu electrònic.

Servidor de Notícies

Servidor d'Internet la missió de la qual és distribuir els grups de notícies.

Servidor Segur

Tipus especial de servidor dissenyat amb el propòsit de dificultar, en la major mesura possible, l'accés de persones no autoritzades a la informació en ell continguda. Es destaca que un tipus de servidor segur especialment protegit és l'utilitzat en les transaccions de comerç electrònic.


Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES