Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Q

Qmail

Popular programa utilitzat generalment en entorn Linux, per a manejar els emails d'un servidor. Competeix amb Sendmail.

Queue

Conjunt de paquets tot esperant ser processats.

Quick Cam

Càmera de video digital que es connecta al port paral·lel de la computadora i permet la realització d'una video conferencia utilitzant l'Internet.

Quicktime

Format popular de video el qual pot desplegar pel·lícules, so i panorames evolupants de manera que els objectes poden girar en la pantalla.

Quicktime VR

Els panorames 360º es realitzen amb aquesta tecnologia, ensamblant imatges estàtiques perquè l'usuari pugui rotarlas al seu gust. Per a veure aquests panorames, és necessari tenir instal·lat el plug-in Quick Estafi.

QWERTY

QWERTY vol dir la successió de lletres QWERTY, que és el començament de la fila superior de lletres del teclat d'un computadora, més comuna. Un teclat QWERTY és, per tant, el tipus de teclat que tenim en els nostres equips.