Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

P

Pàgina Web

Resultat en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del WWW després d'obtenir la informació sol·licitada. El seu contingut pot anar des d'un text curt a un voluminós conjunt de textos, gràfics estàtics o en moviment, so, etc. Algunes vegades el citat terme és utilitzat incorrectament en ordre de designar el contingut global d'un lloc web, quan en aquest cas hauria d'hauria de dir-se "lloc web".

Palmtop

De l'anglès, palmell de la mà. Petita computadora que es controla sense teclat, per mitjà de pantalla tàctil i a més d'altres funcions, permet la connexió amb Internet.

PAP

(Password Authentication Protocol) Protocol d'Autenticació per Password. Protocol que permet al sistema verificar la identitat de l'altre punt de la connexió mitjançant una contrasenya.

Paquet

Unitat de dades que s'envia a través d'una xarxa la qual es compon d'un conjunt de bits que viatgen junts. En Internet la informació transmesa és dividida en paquets que es reagrupen per a ser rebuts en la seva destinació.

Parell Trenat

Dispositiu semblant al cable telefònic el qual conté una major quantitat de cables. És el mitjà físic pel qual poden connectar-se diverses computadores.

Password

Codi utilitzat per a accesar un sistema restringit. Poden contenir caràcters alfanumèrics i fins i tot alguns altres símbols.

PCMCIA

Targeta estandarditzada d'expansió, de la grandària d'una targeta de crèdit, utilitzada en ordinadors personals. En telecomunicacions, un dels seus principals usos és la transmissió de missatges, dades i faxos a través de computadores portàtils i telèfons mòbils.

PDA

Personal Digital Assitant (Assistent Digital Personal) - Ordinador de petita grandària la principal funció de la qual era, en principi, mantenir una agenda electrònica. No obstant això, cada vegada més es va confonent amb els ordinadors de mà i de palmell.

PDC

(Personal Digital Cel·lular). Cel·lular Digital Personal. Estàndard japonès per a la telefonia mòbil digital en les bandes de 800 MHz i 1500 MHz.

PDF

Portable Document Format (Format de Document Portable) -- Format gràfic creat per l'empresa Adobi el qual reproduïx qualsevol tipus de document en forma digital idèntica, facsímil, permetent així la distribució electrònica dels mateixos a través de la xarxa en forma d'arxius PDF. El programa gratuït Acrobat Reader, d'Atovó, permet la visualització dels mateixos.


Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES