Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5
  TOTES

P

Proxy

Servidor especial encarregat, entre altres coses, de centralitzar el tràfic entre Internet i una xarxa privada, de manera que evita que cadascuna de les màquines de la xarxa interior hagi de disposar necessàriament d'una connexió directa a la xarxa. Al mateix temps conté mecanismes de seguretat (firewall o tallafocs) els quals impedeixen accessos no autoritzats des de l'exterior cap a la xarxa privada. També se li coneix com servidor cache.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5
  TOTES