Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

P

POP

Post Office Protocol (Protocol d'Oficina de Correus). Programa client que es comunica amb el servidor de manera que identifica la presència de nous missatges, sol·licita l'entre dels mateixos i utilitza al servidor com oficina despachadora de correu electrònic quan l'usuari envia una carta. Els missatges enviats a l'aplicació client són immediatament eliminats del servidor, no obstant això, poden ometre aquest pas. L'última versió, POP3, és la més utilitzada.

Pop-Up

Format publicitari el qual consisteix en una finestra flotant desplegada en pantalla, sobre la pàgina visitada, al com s'ha de fer clic en alguna part de la mateixa. L'ús excessiu dels "pop-ups" ha creat un nínxol en el mercat, amb el llançament de programes "Pop-Up Stoppers", que permeten a l'usuari escollir cuales obrir i cuales no.

Port

Nombre que apareix després d'un nom de domini en una URL. Aquest nombre va precedit del signe (dos punts). Canal d'entrada/sortida d'una computadora.

Portal

Lloc web l'objectiu del qual és oferir a l'usuari, de forma fàcil i integrada, l'accés a una sèrie de recursos i de serveis, entre els quals solen trobar-se cercadors, fòrums, compra electrònica, etc.

Postmaster

Administrador de Correus. Persona responsable de solucionar problemes en el correu electrònic, respondre a preguntes sobre usuaris així com altres assumptes d'una determinada instal·lació.

Programa (Programari)

Conjunt d'instruccions escrites en un determinat llenguatge (COBOL, C+) que dirigeixen a un ordinador per a l'execució d'una sèrie d'operacions, amb l'objectiu de resoldre un problema que s'ha definit prèviament.

Programari

Conjunt de programes, documents, processaments i rutines associades amb l'operació d'un sistema de computadores, és a dir, la part intangible o lògica d'una computadora.

Programari Lliure

Programes desenvolupats i distribuïts segons la filosofia de donar a l'usuari la llibertat d'executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar aquests programa (Linux és un exemple d'aquesta filosofia). El programari lliure no és sempre programari gratuït (equivocació bastant habitual que té el seu origen que la paraula anglesa free significa tant "lliure" com "gratuït").

Protocol

Descripció formal de formats de missatge i de regles que dos ordinadors han de seguir per a intercanviar aquests missatges. Un protocol pot descriure detalls de baix nivell de les interfícies màquina a màquina o intercanvis d'alt nivell entre programes d'assignació de recursos.

Protocol Punt a punt (PPP)

Implementació del protocol TCP/IP per línies serials (com en el cas del mòdem). És mes recent i complex que ESLIP.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES