Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

O

OCR

Reconeixement òptic de caràcters, tecnologia que permet llegir un document imprès i transformar-lo en un text digital (en general amb un scanner) per a treballar en una computadora. Desenvolupada en els anys 70 per Raymond Kurzweil.

Octet

Terme utilitzat per a referir-se als vuit bits que conformen un byte. No obstant això, aquest terme s'usa de vegades en comptes de byte en la terminologia de xarxes perquè alguns sistemes tenen bytes que no estan formats per 8 bits.

OEM

Original Equipment Manufacturer (Manufactura d'Equip Original) Empresa que compra un producte a un fabricant i ho integra en un producte propi. Per exemple, tots els fabricants que inclouen un Pentium en el seu equip actuen com OEM.

Of line

L'oposat a on line, fora de connexió.

On line

En línia o en temps real. Processament de dades en el moment que es desenvolupa una acció (com obtenció de senyals, comunicació per mòdem, etc.). Significa que un programa adquireix i/o calcula dades i mostra els resultats en forma simultània en valors numèrics i/o gràfics i/o sons.

Operador del Sistema

Persona responsable del funcionament d'un sistema o d'una xarxa, comunament denominat Sysop.

Operadors Booleans

Operadors lògics que permeten realitzar recerques complexes. Cada eina de recerca té distints operadors, encara que existeixen uns quants que tracten de ser universals com el AND (I), el OR (o), i el NOT (no). La majoria de les vegades es pot trobar els operadors que utilitzen una eina de recerca en l'opció tips. A continuació s'esmenten alguns exemple de com s'utilitzen els operadors booleans en el cercador Exciti: Tots els operadors lògics haurien d'haurien d'anar amb majúscules (AND, OR, NOT, etc) Per a buscar per exemple les referències de la pel·lícula La Guerra de les Galàxies es pot utilitzar la següent pregunta star AND wars AND movie La busqueda de paraules compostes es farà utilitzant la primera lletra com majúscula. Exemple NFL Quaterbacks.

Oracle

Llenguatge de programació especialitzat en l'elaboració de bases de dades.

Organització World Wide Web

Organització dedicada al desenvolupament i implementació de nous estàndards per al WWW.

OSI

Interconnexió de Sistemes Oberts (Open Systems Interconnect). És el protocol en el qual es dóna suport Internet. Establix la manera com es realitza la comunicació entre dues computadores a traves de set capes: Física, Dades, Xarxa, Transport, Sessió, Presentació i Aplicació.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES