Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

N

Napster

Programa creat a la fi dels anys noranta per l'estudiant Shawn Fanning el qual permitia als usuaris d'Internet la recerca i descàrrega de peces musicals en format mp3. Va tenir gran pressió per part d'artistes i cases disqueras, entre uns altres, que acusaven a Napster de promoure la pirateria i infringir en la propietat intel·lectual. Napster va haver de canviar el seu format, i actualment ven música descargable des del lloc, www.napster.com. Aquesta en el glossari perquè vam considerar que Napster va jugar un paper important en la "massificació" del mp3, la qual cosa ha creat avui dia un mercat possible per a productes com el ipod.

Navegació per la Xarxa (Net Surf)

Activitat donada fonamentalment en l'aplicació WWW que busca explorar l'Internet a la recerca d'informació nova o útil o, simplement, com un entreteniment més.

Navegador

Aplicació per a visualitzar tot tipus d'informació i navegar pel ciberespai que conten amb funcionalitats plenament multimèdia. Com exemple de navegadors tenim Internet Explorer i Netscape. Aquests programes poden també actualitzar-se a les seves últimes versions de forma gratuïta.

NCSA

Centre Nacional d'Aplicacions de Supercómputo (National Center for Supercomputing Applications). Desenvolupadors del visualitzador Mosaic per al World Wide Web. Localitzat en. http://www.ncsa.uiuc.edu/

Negoci Electrònic

Qualsevol tipus d'activitat empresarial realitzada a través de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Netscape Navigator

Visualitzador per al WWW en les següents plataformes X-Windows (UNIX), Macintosh i Windows.

Network Computer

Màquina de computació l'objectiu exclusiu de la qual és el de connectar-se a la xarxa i que per tant incorpora únicament els recursos maquinari i programari necessaris per a tal fi. És capaç de sintonitzar canals de TV i Internet a través d'un mòdem i utilitzant el WWW. S'espera que la seva utilització s'estengui més en el futur conforme vagin augmentant les prestacions i es redueixi el seu preu. També és cridada NET PC, Web PC i Web TV.

Networking

Terme utilitzat per a referir-se a les xarxes de telecomunicacions en general.

News

Forma habitual de denominar el sistema de llistes de correu mantingudes per la xarxa Usenet.

NIC

Sigles de Network Information Center (Centre d'Informació de la Xarxa) -- El NIC (Network Information Center) és l'autoritat que delega els noms de domini a qui els sol·liciten. Cada país en el món (o pròpiament dit cada Top-Level Domain o TLD) compte amb una autoritat que registra els noms sota la seva jurisdicció. Per autoritat no ens referim a una dependència d'un govern, molts NIC´s en el món són operats per universitats o companyies privades. En altres paraules, el NIC és qui s'encarrega de registrar els dominis d'un país.

NIS

Network Information Service (Servei de Informacion en la Xarxa) - Servei utilitzat per administradors UNIX amb l'objectiu de gestionar bases de dades distribuïdes en una xarxa.

NOC

Centre d'Operacions de la Xarxa (Network Operation Center). És un grup responsable de l'operació diària de la xarxa. Cada proveïdor de serveis té el seu propi NOC; pel que és important saber a com cridar en cas d'Emergència.

Node

Cadascuna de les computadores individuals o altres dispositius de la xarxa.

Nom Uniforme de Recurs

Sistema d'identificació de recursos l'objectiu dels quals és complementar l'URL. El sistema URN estaria basat més en el recurs en si (contingut, característiques) que en el lloc en el qual es troba el recurs com succeïx actualment.

Nombre de Sistema Autònom

Grup de Routers i xarxes controlats per una única autoritat administrativa.

Notebook

Computadora portàtil que pesa aproximadament dues o tres quilograms. Existeixen distints models, des de les notebooks comunes fins a les multimèdia (dotades d'altaveus, lectora de Cdroms, monitor color, etc.). Segons la seva capacitat, tenen una autonomia de corrent elèctric de dos a sis hores de durada. Arran de que la tecnologia compacta és bastant cara, aquests equips solen costar pràcticament el doble que els seus parells d'escriptori, comparant sistemes de capacitats equivalents.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES