Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  (Següent)
  TOTES

M

Microprocessador (Xip)

Circuit integrat en un suport de silici el qual està format per transistors i altres elements electrònics miniaturitzats. És un dels elements essencials d'un ordinador.

Microsoft

Companyia creadora dels sistemes operatius Windows 95, 98, NT, 2000, XP; dels controls Activi X, i del navegador IE de WWW entre altres recursos. Fundat per Bill Gates. www.microsoft.com

mIRC

Popular programa shareware per a Windows, usat per a accesar i usar IRC.

Mirror (Mirall)

Terme utilitzat en Internet per a fer referència a un servidor FTP, pàgina web o qualsevol altre recurs el contingut del qual és una còpia exacta d'un altre. Aquests mirrors es realitzen automàticament i en una freqüència determinada de manera que pretenen tenir una còpia exacta del lloc del que fan mirror.

Mirroring

Acció de duplicar o replicar un lloc web.

Missatgeria Instantània

Sistema d'intercanvi de missatges escrits en temps real a través de la xarxa. S'usen programes com ICQ, Trillian o MSN Messenger, per esmentar alguns.

MNP5

Protocol de comprensió de dades que pot millorar l'enllaç de dades via mòdem fins a un 200%.

Mòdem

Equip utilitzat per a adequar els senyals digitals d'una computadora a una línia telefònica o a una xarxa digital de serveis integrats (ISDN), mitjançant un processos denominats modulació (per a transmetre informació) i demodulación (per a rebre informació). La velocitat màxima que pot arribar a un mòdem per a línia telefònica és de 33 kBps, no obstant això els més comercials actualment són els de 28 kBps. Un mòdem ha de complir amb els estàndards de MNP5 i V42.bis per a considerar la seva adquisició. Els mòdems poden ser en interns (els quals es col·loquen en una ranura de la computadora) i en externs (que es connecten a un port serial de la computadora).

Moderador

Persona amb la responsabilitat de moderar llistes de correu i grups de notícies de manera que prenen la decisió sobre els missatges de correu electrònic que poden incorporar-se a aquests grups i llistes.

Motherboard

Placa base. Coneguda en Espanyol com "Targeta Mare" o "Placa Mare", és una targeta de circuits sobre la qual van muntats els components electrònics principals d'una microcomputadora.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  (Següent)
  TOTES