Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES

M

MP3

Estàndard MPEG derivat de compressió solament d'àudio (MPEG-1, capa 3). Molt eficaç, és capaç d'oferir gran qualitat amb una relacion de compresion de 12 a 1.

MPEG

Sistema de compressió de vídeo que permet la codificació digital d'imatges en moviment.

MPEG-4

MPEG-4 és un algorisme de compressió de videos i gràfiques, basat en la tecnologia MPEG-1, MPEG-2 i Apple Quick Estafi. Els arxius MPEG-4 basats en 'wavelet' són mes nois que JPEG o Quicktime, per tant són usats per a transmetre video i imagenes amb menys ample de banda, poden barrejar video amb text, graficas, i capes d'animació 2D i 3D. El format MPEG-4 s'estandarditzo a l'octubre de 1998 en el document ISO/IEC #14496.

MS-DOS

Sistema operatiu de Microsoft pertanyent a la família DUES. S'utilitzen els comandos per a treballar en ell i és molt difós com SOTA bàsic.

MSN Messenger

Programa de Comunicació Instantània de l'empresa Microsoft.

MTA - Message Transport Agent

Programes que s'encarreguen de distribuir els missatges generats en el sistema. El més popular és "sendmail", distribuït amb sistemes UNIX.

Multidifusió

Mètode de difusió d'informació en viu que permet que aquesta pugui ser rebuda per múltiples nodes de la xarxa i, per tant, per múltiples usuaris.

Multimèdia

Informació digitalitzada que combina text, gràfics, imatge fixa i en moviment; i so.

MySQL

My SQL és un dels Sistemes Gestors de Bases de dades més populars. Ho manté l'empresa sueca MySql AB sota la llicència GPL (GNU Public License); pot utilitzar-se gratuïtament i el seu codi font està disponible.

La seva enginyosa arquitectura ho fa extremadament ràpid i fàcil de personalitzar. L'extensiva reutilización del codi dintre del programari i una aproximació minimalística per a produir característiques altament funcionals, ha donat lloc a un sistema d'administració de base de dades d'alta velocitat, compactació, estabilitat i facilitat de desplegament. L'exclusiva separació del core server del manejador de taules, permet funcionar a MyQSL sota control estricte de transaccions o amb accés a disc no transaccional ultrarrápido.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES