Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES

L

Lloc Web

Conjunt de pàgines web que comparteixen un mateix tema i intenció i que generalment es troba en un només servidor. Punt de la xarxa amb una adreça única i al que poden accedir els usuaris per a obtenir informació.

Log Files

Registre de tots els hits que un servidor ha rebut en un període de temps donat el qual pot ser utilitzat per auditors externs per a registrar l'ús del lloc.

Login

Clau d'accés que se li assigna a un usuari amb el propòsit que pugui utilitzar els recursos d'una computadora. El login defineix a l'usuari i ho identifica dintre d'Internet juntament amb l'adreça electrònica de la computadora que utilitza.

Lynx

Visualitzador en manera text del WWW, desenvolupat per la Universitat de Kansas, i és del domini públic per a usos no comercials.


Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES