Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

K

Kbps (kilobits per segon)

Unitat de mesura de la velocitat de transmissió per una línia de telecomunicació. Cada kilobit aquesta format per mil bits.

Kermit

Programa que oferix un ambient interactiu on es transfereixen arxius d'un servidor a una computadora connectada via accés commutat i utilitzat principalment per a extreure arxius d'un BBS.

Key

Sèrie de signes prèviament convinguts que serveixen com clau o fórmula per a transmetre missatge secrets o privats.

Keyword

(clau de recerca, paraula clau) Indispensables quan es busca una informació dintre d'algun cercador o quan volem registrar una pàgina en un d'ells.

Kilooctet

Unitat de mesura de la capacitat de transmissió d'una línia de telecomunicació equivalent a mil bytes encara que actualment és usat com 1024 (dues elevat a la 10) bytes.