Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

J

Java

Llenguatge de programació que permet executar programes escrits en un llenguatge molt semblant al C++, cridats applets, a través del WWW. Es diferencia d'un CGI en el fet que l'execució és completament realitzada en la computadora client, en lloc del servidor. Java va anar originalment desenvolupat per Sun Microsystems i el seu principal objectiu va ser crear un llenguatge que anés capaç de ser executat d'una forma segura a través d'Internet. Aquesta característica requereix l'eliminació de moltes construccions i usos de C i C++; entre els quals es destaca l'eliminació de punters. Java no pot accedir arbitràriament a adreces de memòria i és un llenguatge compilat en un codi cridat "byte-code". Aquest codi és interpretat "en vol" per l'intèrpret Java.

Javascript

Llenguatge desenvolupat per Netscape i encara que és semblat a Java es diferencia d'ell que els programes estan incorporats en l'arxiu HTML.

Jini

Estàndard de reconeixement automàtic per un PC dels dispositius maquinari a ell connectats i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla. Ho ha desenvolupat l'empresa SUN.

JPEP

Les dades d'una imatge poden ser gravats en diferents formats. El jpg és, sens dubte, el format més popular. El seu gran avantatge és ser un format comprimit, el que li permet ocupar poquísimo espai en la memòria de la càmera o ser enviat amb rapidesa per internet. El seu inconvenient és que aquesta compressió es fa simplificant la informació gràfica de la imatge tant de color com de detall. Si la compressió és molt alta la degradació en la qualitat de la imatge es fa evident a primera vista. Si la compressió és baixa solament s'apreciarà amb grans ampliacions. A més, cada vegada que es guarda la imatge es reprocesa i recomprime, amb la consegüent acumulació de degradacions. Malgrat tot és el format més utilitzat

JPG

Les dades d'una imatge poden ser gravats en diferents formats. El jpg és, sens dubte, el format més popular. El seu gran avantatge és ser un format comprimit, el que li permet ocupar poquísimo espai en la memòria de la càmera o ser enviat amb rapidesa per internet. El seu inconvenient és que aquesta compressió es fa simplificant la informació gràfica de la imatge tant de color com de detall. Si la compressió és molt alta la degradació en la qualitat de la imatge es fa evident a primera vista. Si la compressió és baixa solament s'apreciarà amb grans ampliacions. A més, cada vegada que es guarda la imatge es reprocesa i recomprime, amb la consegüent acumulació de degradacions. Malgrat tot és el format més utilitzat

JSP

Sigles de Java Server Pages o Pàgines de servidor de Java, és la tecnologia per a generar pàgines web de forma dinàmica en el servidor, desenvolupat per Sun Microsystems, basat en scripts que utilitzen una variant del llenguatge java per a construir pàgines HTML en servidors.