Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

I

i-book

(Llibre Electrònic) Llibre en format digital que, en alguns casos, requereix programes específics per a la seva lectura. Sol aprofitar les possibilitats del hipertext dels hiperenllaços i del multimèdia, i pot estar disponible en la xarxa .

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una organització sense fins de lucre que opera a nivell internacional, responsable d'assignar espai d'adreces numèriques de protocol d'Internet (IP), identificadors de protocol i de les funcions de gestió %[o administració] del sistema de noms de domini de primer nivell genèrics (gTLD) i de codis de països (ccTLD), així com de l'administració del sistema de servidors arrel. Encara que al principi aquests serveis els ocupava Internet Assigned Numbers Authority (IANA) i altres entitats sota contracte amb el govern d'EUA, actualment són responsabilitat de ICANN.

Icona

Símbol gràfic que apareix en la pantalla d'un ordinador amb la finalitat de representar ja sigui una determinada acció a realitzar per l'usuari (executar un programa, llegir una informació, imprimir un text, un document, un dispositiu, un estat del sistema, etc).

Identificació d'usuari

(Username) Conjunt de caràcters alfanumèrics els quals serveixen per a identificar a un usuari per al seu accés a la xarxa.

IMAP

Protocol d'Accés a Missatges d'Internet. IMAP és un acrònim anglès d'Internet Message Access Protocol. Dissenyat amb la finalitat de permetre la manipulació de bústies remotes com si fossin locals. IMAP requereix d'un servidor que faci les funcions d'oficina de correus però en lloc de llegir tot la bústia i esborrar-lo, sol·licita només els encapçalats de cada missatge. Es poden marcar missatges com esborrats sense suprimir-los completament, doncs aquests romanen en la bústia fins que l'usuari confirma la seva eliminació. Mitjançant IMAP es pot tenir accés al correu electrònic des de qualsevol equip que tingui una connexió a Internet. Una vegada configurada el compte IMAP, pot especificar les carpetes que desitja mostrar i les quals desitja ocultar, aquesta característica ho fa diferent del protocol POP.

Interfície

(Interface) Zona de contacte o connexió entre dos components de "maquinari"; entre dues aplicacions; o entre un usuari i una aplicació. Aparença externa d'una aplicació informàtica.

Interfície de Programació d'Aplicacions

API (de l'engonals Application Programming Interface - Interface de Programacion d'Aplicacions, interfície de programació de l'aplicació) és un conjunt d'especificacions de comunicació entre components programari que defineixen com se sol·licita un servei des d'un programa.

Interfície Gràfica d'Usuari

Component d'una aplicació informàtica que l'usuari visualitza i a través de la qual opera amb ella. Està formada per finestres, botons, menús i icones, entre altres elements.

Internet

Sistema que aglutina les xarxes de dades de tot món, unint milers d'elles mitjançant el protocol TCP/IP. El major conjunt que existeix d'informació, persones, ordinadors i programari funcionant de forma cooperativa. La i majúscula la diferència d'una internet convencional, que simplement uneix diverses xarxes. AL ser única la hi coneix també simplement per "la xarxa".

Internet Explorer

Navegador Web gratuït creat per Microsoft en l'any 1995 inicialment per al sistema operatiu Windows i posteriorment per a Apple Macintosh.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES