Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

H

Handshake

(Encaixada) Protocol de començament de comunicació entre dues màquines o sistemes.

Hardware

Es denomina hardware, maquinari o suport físic al conjunt d'elements materials que componen un ordinador. En el conjunt s'inclouen els dispositius electrònics i electromecànics, circuits, cables, targetes, armaris o caixes, perifèrics de tot tipus i altres elements físics.


HDSL

Línia Digital d'Abonat d'Alta Velocitat. Sistema de transmissió de dades d'alta velocitat que utilitza dos parells trenats.

Header

Part inicial d'un paquet que precedeix a les dades pròpiament aquestes i que conté les adreces del remitent i del destinatari, control d'errors i altres camps. Porció d'un missatge de correu electrònic que precedeix al missatge pròpiament aquest i conté, entre altres coses, el remitent del missatge, la data i l'hora.

Hipermedia

Pàgines web que integren informació en distints tipus de formats text, gràfics, sons i vídeo; principalment. És actualment un recurs àmpliament explotat en el WWW.

Hipertexte

Qualsevol document que conté vincles amb altres documents de manera que al seleccionar un vinculo es desplega automàticament el segon document.

Hipervincle

Vincle existent en un document hipertexte que apunta o enllaça a altre document que pot ser o no altre document hipertexte.

Hit (Accés)

Terme una mica confús degut al fet que pot referir-se a distints conceptes els quals estan relacionats a l'accés a una pàgina web. Suposem que una pàgina web té una mica de text i 5 gràfics de petita grandària de manera que el navegador ha de realitzar 6 lectures del servidor web 1 per a la pàgina en si i 5 per als gràfics.

Estadísticament haurà 5 impactes però des del punt de vista publicitari solament ha d'haver 1, doncs d'altra manera seria una mica semblat a calcular la circulació d'una revista impresa multiplicant els exemplars de la mateixa pel nombre de les seves pàgines. Per a diferenciar ambdós tipus de càlcul se sol parlar de "accessos bruts" i "accessos nets", respectivament, sent els últims els quals realment importen des del punt de vista publicitari.

Hoax

Terme utilitzat per a definir a les falses remors, especialment sobre virus inexistents difosos per la xarxa. De vegades tenen molt èxit i causen gairebé tant dany com si es tractés d'un virus real.

Home Area Network -- HAN

Conjunt de dispositius de tot tipus, informàtics (PCs i els seus perifèrics) o no (electrodomèstics) instal·lats en una llar i connectats entre si. Tots ells poden fins i tot ser operats a distància mitjançant Internet.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES