Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES

H

Hop (salt)

Terme utilitzat per a denominar cadascun dels passos que cal donar en ordre d'arribar d'un punt d'origen a un altre de destinació al llarg d'una xarxa a través de enrutadores.

Hosting

El hospedaje o Hosting es refereix a la computadora, comunament denominada servidor, on els usuaris es connecten per a accesar diversos serveis, tals com email i Web Sites, per exemple. La rapidesa i funcionament del mateix (i la seva pàgina Web) depèn del servidor, el sistema operatiu utilitzat i l'ample de banda del data center, entre altres coses.

El servei de Web Hosting consisteix en l'emmagatzematge de dades, aplicacions o informació dintre de servidors dissenyats per a portar a terme aquesta tasca.HotBot

Un dels més grans cercadors d'Internet, per a l'any 1998 tenia 110 milions de pàgines indexades. Va ser adquirit per Lycos a l'octubre de 1998. La seva URL és http://www.hotbot.com

Hotmail

 
Un dels més populars llocs que otogran comptes de email gratis (@hotmail.com), compte amb milions d'usuaris a nivell mundial. Va ser comprat per MSN Networks, empresa membre del grup Microsoft. La seva URL és http://www.hotmail.com

HTML

 
Sigles en Anglès de Hypertext Markup Language (Llenguatge de Marcat Hipertexto). És usada per a crear els documents de hypertexto per a ús en el WWW. L'HTML és un codi, on vostè envolta un bloc de text amb els codis que indiquen com ha d'aparèixer, a més, en HTML vostè pot especificar que un bloc del text, o una paraula, aquest lligat a altre arxiu en l'Internet. Els arxius de l'HTML poden ser vists usant un programa client de World Wide Web, tal com Netscape, IExplorer o Mosaic.
Es van crear els estandares del llenguatge així:

HTML 1: S'asseuen les bases per a la disposició del text i les gràfiques.
HTML 2: Es creen formes
HTML 3: (anomenat també extensions Netscape) S'afegixen taules, mapes, etc.

HTML Dinàmic

Extensions del llenguatge HTML que permeten crear pàgines web més animades i expressives.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP és un protocol amb la lleugeresa i velocitat necessària per a distribuir i manejar sistemes d'informació hipermedia. És un protocol genèric orientat a l'objecte, que pot ser usat per a moltes tasques com servidor de noms i sistemes distribuïts orientats a l'objecte, per extensió dels comandos, o mètodes usats. Una característica de HTTP és la independència en la visualització i representació de les dades, permetent als sistemes ser contruidos independentment del desenvolupament de nous avanços en la representació de les dades. HTTP ha estat usat pels servidors World Wide Web des del seu inici en 1993.

HTTPS

Creat per Netscape Communications Corporation per a designar documents que arriben des d'un servidor WWW segur. Aquesta seguretat és donada pel protocol SSL (Secure Sockets Layer) basat en la tecnologia de encryptación i autenticació desenvolupada per la RSA Data Security Inc.

Hub

 
El punt central de connexió per a un grup de nodes; útil per a l'administració centralitzada, la capacitat d'aïllar nodes de problemes i ampliar la cobertura d'una LAN.


Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES