Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES

G

GPS

Global Positioning System. Sistema de localització geogràfica via satèl·lit capaç de donar la localització d'una persona o objecte dotat d'un transmissor-receptor GPS amb una precisió mínima de 10 metres.

Grups de Notícies (Newsgroups)

Recursos en els quals els usuaris poden intercanviar informació sobre temes específics a l'enviar i respondre missatges en públic. És operat normalment a través de Usenet.

GSM

Sistema Global per a Comunicacions Mòbils. Sistema compatible de telefonia mòbil digital desenvolupat a Europa amb la col·laboració d'operadors, Administracions Públiques i empreses. Permet la transmissió de veu i dades. Existeix compatibilitat entre xarxes i, per tant, un telèfon GSM pot funcionar teòricament en tot el món. En EEUU aquesta situat en la banda dels 1900MHZ i és cridat DCS-1900.

GSM (Global System for Mobile Communications)

Sistema Global per a Comunicacions Mòbils. Originalment desenvolupat com estàndard europeu per a la telefonia mòbil digital, GSM s'ha convertit en el sistema mòbil d'ús més difós en el món. S'usa en les freqüències de 900 i 1800 MHz a Europa, Àsia i Austràlia i en la freqüència de 1900 MHz a Amèrica del Nord i Llatinoamèrica.

Guardar

Acció de gravar en el disc rígid els arxius que es troben en la memòria. Alguns programes guarden les dades automàticament, mentre que uns altres requereixen que l'usuari gravi les dades abans de finalitzar la sessió de treball.


Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES