Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

G

Gateway

El significat tècnic es refereix a un maquinari o programari que traduïx dos protocols diferents o no compatibles. Gateway o passarel·la és un dispositiu, amb freqüència un ordinador, que realitza la conversió de protocols entre diferents tipus de xarxes o aplicacions. Per exemple, un gateway de correu electrònic, o de missatges, converteix missatges entre dos diferents protocols de missatges.

GIF

(Graphics Interchange Format) - Format binari d'arxius que contenen imatges. Aquest format és utilitzat per la seva alta capacitat de compressió de la informació d'una imatge. Va ser desenvolupat en 1987 (GIF87) per Compuserve

http://www.compuserve.com
(actualment propietat de America Online), com solució per a compartir imatges a través de plataformes. Posteriorment va ser revisat en 1989 generant-se la nova versió GIF89a.

GIF Animat

Format binari que permet emmagatzemar diversos arxius amb format GIF de manera que un navegador pot desplegar cadascuna de les imatges en ordre.

Gigaoctet (GB)

Unitat de mesura de la capacitat de memòria i de dispositius d'emmagatzematge informàtic (disquet, disc dur, CDROM, DVD, etc.). Un GB correspon a 1.024 milions de bytes.

Gmail

Gmail és el servei de emails gratuït de Google. Oferix 2giga d'espai per als emails. És una nova perspectiva en el que a email gratuïts de web es refereix. http://www.gmail.com

GNU

Llicència Publica General. Programari desenvolupat per a distribució sense fins de lucre. El projecte GNU (GNU és un acronimo recursivo per a" Gnu No és Unix") va començar en 1984 per a desenvolupar un sistema operatiu tipus Unix complet, que anés Programari Lliure. Les variants del sistema operatiu GNU, que utilitzen el kernel Linux, són molt utilitzades. La gent sovint es refereix erròniament a aquests sistemes com "Linux", quan és mes precís i concret cridar-los "GNU/Linux". Hi ha un kernel GNU en desenvolupament, cridat Hurd, que serà el cridat a substituir al kernel Linux quan estigui desenvolupat. La Free Programari Foundation va ser creada per Richard Stallman per a finançar el projecte GNU. Actualment posa en les mans de l'usuari de Programari Lliure múltiples serveis perquè la comunitat es desenvolupi i sigui productiva. I, sobretot, LLIURE.

Gnutella

Sistema mitjançant el qual els usuaris poden intercanviar arxius a través d'Internet directament i sense haver de passar per un lloc web, mitjançant una tècnica denominada peer-to-peer (P2P).

Google

Cercador d'Internet, un dels més populars, i el nostre favorit. Introduïx pàgines web en la seva base de dades per mitjà de robots o crawlers (googlebot). www.google.com

Gopher

Sistema de recerca d'informació en Internet a força de menús, que permet navegar per directoris FTP i bases de dades.

GPL

General Public License -- Llicència de regulació dels drets d'autor dels programes de programari lliure (free programari) la qual és promoguda per la Free Programari Foundation (FSF) en el marc de la iniciativa GNU. Permet la distribució de còpies de programes (i fins i tot cobrar per això), així com modificar el codi font dels mateixos o utilitzar-lo en altres programes.

GPS

Global Positioning System. Sistema de localització geogràfica via satèl·lit capaç de donar la localització d'una persona o objecte dotat d'un transmissor-receptor GPS amb una precisió mínima de 10 metres.

Grups de Notícies (Newsgroups)

Recursos en els quals els usuaris poden intercanviar informació sobre temes específics a l'enviar i respondre missatges en públic. És operat normalment a través de Usenet.

GSM

Sistema Global per a Comunicacions Mòbils. Sistema compatible de telefonia mòbil digital desenvolupat a Europa amb la col·laboració d'operadors, Administracions Públiques i empreses. Permet la transmissió de veu i dades. Existeix compatibilitat entre xarxes i, per tant, un telèfon GSM pot funcionar teòricament en tot el món. En EEUU aquesta situat en la banda dels 1900MHZ i és cridat DCS-1900.

GSM (Global System for Mobile Communications)

Sistema Global per a Comunicacions Mòbils. Originalment desenvolupat com estàndard europeu per a la telefonia mòbil digital, GSM s'ha convertit en el sistema mòbil d'ús més difós en el món. S'usa en les freqüències de 900 i 1800 MHz a Europa, Àsia i Austràlia i en la freqüència de 1900 MHz a Amèrica del Nord i Llatinoamèrica.

Guardar

Acció de gravar en el disc rígid els arxius que es troben en la memòria. Alguns programes guarden les dades automàticament, mentre que uns altres requereixen que l'usuari gravi les dades abans de finalitzar la sessió de treball.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES