Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

F

FAQ

Frequently Asked Questions (Preguntes Frequentes) - FAQs són documents que enlistan i responen les preguntes més comunes d'un tema en particular. Existeixen centenars o milers de FAQs de milers de distints temes.


Fibra Òptica

Tipus de cable que es basa en la transmissió d'informació per tècniques optoeléctricas mitjançant una combinació de vidre i materials plàstics. A diferència del cable coaxial i del parell trenat no es recolza en els impulsos elèctrics, sinó que transmet per mitjà d'impulsos lluminosos. És el mitjà físic per mitjà del com es poden connectar diverses computadores i es caracteritza per un elevat ample de banda i, per tant, una alta velocitat de transmissió amb poca pèrdua de senyal.

Filtre

Opció que solen oferixen les aplicacions de correu electrònic en virtut de la qual es realitzen de forma automàtica determinades accions de selecció sobre els missatges d'entrada o de sortida (copiar a un destinatari o transferir a una carpeta, eliminar, etc.) en funció del contingut d'un o més camps o zones d'aquests missatges ("Subject:", "From:", "To:", cos del missatge, etc.). És molt útil quan es vol deixar de veure el correu enviat per una determinada persona particularment indesitjable o des d'una adreça des de la qual són enviats missatges no sol·licitats o sense importància.

Finestra de Recepció

Paràmetre de TCP que determina la quantitat màxima de dades que pot rebre l'ordinador que actua com receptor.


Firefox

Mozilla Firefox (originalment conegut com Phoenix i Mozilla Firebird) és un navegador de web grafico, gratuït, desenvolupat per la Fundació Mozilla i centenars de col·laboradors en el món. La version 1.0 salio el 9 de novembre de 2004. Instalable en els sistemes operatius Windows, Linux i686 i Mac Us X. Es pot aconseguir una còpia gratuïta, en www.Mozilla.org

Firewall

Combinació de maquinari i programari la qual separa una xarxa d'àrea local (LAN) en dues o mes parts amb propòsits de seguretat. El seu objectiu bàsic és assegurar que totes les comunicacions entre aquesta xarxa i Internet es realitzin conforme a les polítiques de seguretat de l'organització que ho instal·la. A més, aquests sistemes solen incorporar elements de privadesa, autenticació, etc.

Firmware

Programari emmagatzemat en memòria. Programes essencials que romanen fins i tot quan s'apaga el sistema. El firmware és més fàcil de canviar que el maquinari però més permanent que el programari emmagatzemat en un disc.

Flash

Creat per Macromedia, aquesta tecnologia permet la creació d'animacions, entre altres coses, utilitzant menys ample de banda que altres formats, com AVI o MPEG.

Fòrums de Discussió

Servei automatitzat de missatges, sovint moderat per un propietari, en el qual els subscriptors reben missatges deixats per altres subscriptors per un tema donat. Els missatges s'envien per correu electrònic.

FQDN

Nom de Domini Totalment Qualificat. Nom complet d'un sistema i no solament el nom del sistema. Per exemple, "panamacom" és un nom de sistema i "panamacom.com" és un FQDN.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES