Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

E

e-mail

Originari de les paraules angleses electronic mail. Significa correu electrònic i és una aplicació mitjançant la qual es poden intercanviar missatges entre usuaris o grups, a través de la xarxa. Per a això és necessari disposar d'una adreça de correu electrònic, composta pel nom de l'usuari, un signe "@" i el nom del servidor de correu.

L'e-mail, o correu electrònic, és un dels serveis més usats en Internet, i és el mitjà de comunicació de més ràpid creixement en la història de la humanitat.

E-mail Màrqueting

Correu electrònic aplicat al camp del màrqueting el qual és dirigit a persones que sol·liciten informació.

EBCDIC

Codi Ampliat de Caràcters Decimals Codificats en Binari per a l'Intercanvi d'Informació. Conjunt de normes de codificació binària de caràcters mitjançant nombres utilitzat sobretot per ordinadors IBM.

Editor de Web (Webpublisher)

Persona que s'encarrega de gestionar i organitzar els continguts d'un lloc web. Si fem al·lusió a un periòdic, l'editor del web seria el director o el cap de redacció mentre que l'administrador de web seria el director tècnic o el cap de rotatives.

EEPROM

(Electrically Erasable Progammable Read Only Memory) Memòria de només lectura programable i borrable elèctricament. Xip de memòria que reté el seu contingut sense energia. Pot esborrar-se, tant dintre del computador com externament. En general requereix més voltatge per a l'esborrat que el comú de +5 volts usat en circuits lògics. Funciona com RAM no volàtil, però gravar en EEPROM és molt més lent que fer-lo en RAM.

Emmagatzematge Secundari

L'emmagatzematge secundari és un mitjà d'emmagatzematge definitiu (no volàtil com el de la memòria RAM). El procés de transferència de dades a un equip de còmput se li crida procediment de lectura. El procés de transferència de dades des de la computadora cap a l'emmagatzematge es denomina procediment d'escriptura. En l'actualitat es poden usar principalment dues tecnologies per a emmagatzemar informació:
1.- Magnètic. (ex. disc dur, diskette)
2.- Òptic. (ex.
Alguns dispositius combinen ambdues tecnologies.

Emoticon

Símbol gràfic el qual normalment representa un rostre humà en les seves diverses expressions i permet que una persona pot mostrar el seu estat d'ànim en un mitjà "fred" com és l'ordinador.

Empresa a Client (B2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre una empresa i els seus usuaris finals.

Empresa a Empresa (B2B)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre empreses (una empresa i els seus proveïdors) i no amb usuaris finals.

En Línia (On line)

Condició d'estar connectat a una xarxa.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES