Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

D

Dada

Unitat mínima que compon qualsevol informació.

Daemon

Aplicació UNIX la qual està permanentment en estat d'alerta en un servidor Internet amb la finalitat de realitzar determinades tasques com, per exemple, enviar un missatge de correu electrònic o servir una pàgina web.


Denegació de Servei

Incident en el qual un usuari o una organització es veuen privats d'un recurs que normalment podrien usar. Habitualment, la pèrdua del servei suposa la indisponibilidad d'un determinat servei de xarxa, com el correu electrònic, o la pèrdua temporal de tota la conectividad i tots els serveis de xarxa. En els pitjors casos, per exemple, un lloc web accedit per milions de persones pot veure's forçat temporalment a cessar d'operar. Un atac de denegació de servei pot també destruir programes i arxius d'un sistema informàtic. Encara que normalment és realitzat de forma intencionada i maliciosa, aquest tipus d'atacs pot també ocórrer de forma accidental algunes vegades. Si bé no sol produir-se robatori d'informació aquests atacs poden costar molt temps i diners a la persona o organització afectada.

Descàrrega (Download)

Procés en el qual la informació és transferida des d'un servidor d'informació al propi ordinador personal.

Descomprimir

Acció de desempaquetar un o més arxius que anteriorment han estat empaquetats, i habitualment també comprimits, en un sol arxiu, a fi de que ocupin menys espai en disc i es precisi menys temps per a enviar-los per la xarxa.

Desencriptación/ Desxifrat

Recuperació del contingut real d'una informació prèviament xifrada.

Desenvolupador de Web

Web developer - Persona o empresa responsable de la programació d'un lloc web així la qual inclou, si es dóna el cas, plataformes de comerç electrònic.

DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol). Protocol de configuració dinàmica de host. Protocol que usen els ordinadors per a obtenir informació de configuració. El DHCP permet assignar una adreça IP a un ordinador sense requerir que un administrador ho configuri en la base de dades d'un servidor.

Dimensió Multi-Usuari (MUD)

Entorn de realitat virtual, basat en text o gràfics, en el qual els usuaris poden conversar o interpretar diferents rols com diversió. Els usuaris entren en el joc des de qualsevol part d'Internet i solament han de connectar-se per mitjà de la xarxa al sistema on es guarda el joc per a posteriorment interactuar de manera recíproca uneixo amb un altre.

Directori

Espai lògic d'una estructura jeràrquica en forma d'arbre el qual conté la informació emmagatzemada en un ordinador, habitualment continguda en arxius i és identificat mitjançant un nom (ex. "Els meus documents"). Índex organitzat per categories de manera que cada categoria consta d'un determinat nombre de pàgines el qual és actualitzat periòdicament (ex. Yahoo).


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES