Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  48  (Següent)
  TOTES

E

Emmagatzematge Secundari

L'emmagatzematge secundari és un mitjà d'emmagatzematge definitiu (no volàtil com el de la memòria RAM). El procés de transferència de dades a un equip de còmput se li crida procediment de lectura. El procés de transferència de dades des de la computadora cap a l'emmagatzematge es denomina procediment d'escriptura. En l'actualitat es poden usar principalment dues tecnologies per a emmagatzemar informació:
1.- Magnètic. (ex. disc dur, diskette)
2.- Òptic. (ex.
Alguns dispositius combinen ambdues tecnologies.

Emoticon

Símbol gràfic el qual normalment representa un rostre humà en les seves diverses expressions i permet que una persona pot mostrar el seu estat d'ànim en un mitjà "fred" com és l'ordinador.

Empresa a Client (B2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre una empresa i els seus usuaris finals.

Empresa a Empresa (B2B)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre empreses (una empresa i els seus proveïdors) i no amb usuaris finals.

En Línia (On line)

Condició d'estar connectat a una xarxa.

Encriptació (Xifrat)

Tractament d'un conjunt de dades, continguts o no en un paquet, a fi d'impedir que ningú excepte el destinatari dels mateixos pugui llegir-los. Hi ha molts tipus de xifrat de dades, que constituïxen la base de la seguretat de la xarxa.

ENIAC

Electronic Numerical Integrator and Computer -- Primera computadora digital, creada per comanda del Army nord-americà per a computar les taules de balistica de la II guerra mundial. S'acabo d'ensamblar en 1945.

EPROM

(Erasable Programmable ROM) ROM programable i borrable. Es presenta com un circuit integrat normal, però amb una coberta de quars al buit de manera que el xip pugui ser arribat a per les radiacions ultraviolades. Aquest tipus de memòries pot mantenir memoritzada la informació durant un mínim de 10 anys amb una pèrdua no superior al 20 per 100. S'esborren exposant-les durant uns minuts a llamps ultraviolats, que posen a 0 totes les cel·les de la memòria.

Ergonomía

Ciència que tracta de la punta de l'home en el seu entorn tècnic i laboral.

Estàndard de Xifrat de Dades (DONIS)

Algorisme de xifrat de dades el qual utilitza blocs de dades de 64 bits i una clau de 56 bits. Ha estat estandarditzat per l'administració d'EUA


Pàgina: (Anterior)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  48  (Següent)
  TOTES