Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

A

AC3

Àudio Codec-3 . Aquest era el nom tècnic i original per a Dolby Digital. És un sistema que proporciona 5 canals independents (esquerre, dret, central, surround esquerre i sourround dret); tots ells reproduïxen una gamma de 20 a 20.000 Hz. i pot proporcionar un canal subwoofer opcional independent. A pesar que els cinc canals proporcionen un ample total de banda que abasta tot l'espectre audible, s'afegix un canal per als efectes sonors de Baixa Freqüència.

Accés Commutat

Connexió de xarxa la qual es pot crear i rebutjar segons es requereixi. Els enllaços de marcat per línia telefònica són la forma més senzilla de connexions amb accés commutat. Els protocols utilitzats generalment en aquest tipus de connexions són ESLIP i PPP.

Accés Directe

Connexió de xarxa que està integrada a una xarxa d'àrea local (LAN) i forma parteix d'Internet ja sigui per connexió directa o a través d'una xarxa d'àrea metropolitana (MAN).

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface, un sistema pel qual en les computadores més modernes es pot controlar el consum elèctric de la computadora per programari.

ACS

(Access Control List). És una taula que li diu a un sistema els drets d'accés que cada usuari posseïx per a un objecte determinat, com directoris, fitxers, ports, etc. Tècniques per a limitar l'accés als recursos segons la informació d'autenticitat i les normes d'accés.

Active X

Llenguatge desenvolupat per Microsoft amb la finalitat d'elaborar aplicacions exportables a la xarxa les quals han de ser capaces d'operar sobre qualsevol plataforma a través de navegadors WWW de manera que li dóna dinamisme a les pàgines web.

Adserver

Sistema de control d'insercions publicitàries "en línia" els programaris de la qual permeten rotar distintes campanyes per emplaçament de manera que la informació de contactes aconseguides és recopilada així com els "clic-thru" generats.

ADSL (Línia de Subscripció Asimètrica Digital)

ADSL (Línia de Subscripció Asimètrica Digital). Es refereix a una tecnologia per a millorar l'ample de banda dels fils del cablejat telefònic convencional que transporta fins a 16 Mbps (megabits per segon) gràcies a una sèrie de mètodes de compressió.

Alias

Sobrenom o Pseudònim - Nom usualment curt i fàcil de recordar que s'utilitza en lloc d'altre nom usualment llarg i difícil de memoritzar.

Altavista

Cercador d'Internet, que va a arribar a tenir la major quantitat de pàgines indexades en el web, més de 140 milions, al voltant de 1997/98 . Va ser adquirit per Overture a principis del 2003 . Es pot accesar per www.altavista.com


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES