Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

C

C/ C++

Llenguatges de programació (orientat a objectes en el cas de C++) utilitzats en el WWW a través d'un CGI, principalment per a realitzar consultes a bases de dades tipus Oracle, SQL-Server, SyBase, etc; o a eines locals com WAIS. Generalment el servidor on es troba el programa funciona en ambient UNIX.


Cable Mòdem

Un cable mòdem és un dispositiu que permet connectar el PC a una línia local de TV per cable a aproximadament 1.5 Mbps. Aquesta taxa de dades excedeix de bon tros la dels mòdems telefònics de 28.8 i 56 Kbps. A més de la major velocitat de transferència de dades, un avantatge d'Internet per cable sobre la qual es proveïx per telèfon és que es tracta d'una connexió contínua.

Cablejat

Columna vertebral d'una xarxa la qual utilitza un mitjà físic de cable, gairebé sempre del tipus de xarxa d'àrea local (LAN), de manera que la informació es transmet d'un node a un altre. La recent aparició de les xarxes sense fil ha trencat l'esquema tradicional al no utilitzar cap tipus de cablejat.

Cache

Còpia que manté una computadora de les pàgines web visitades últimament, de manera que si l'usuari torna a sol·licitar-les, les mateixes són llegides des del disc dur sense necessitat d'haver de connectar-se de nou a la xarxa; aconseguint-se així una millora molt apreciable en la velocitat.

Capa (Layer)

Diferents nivells d'estructura de paquet o d'enllaç utilitzats en els protocols.

Carpeta (Fólder)

Espai del disc dur d'una computadora destinat a emmagatzemar informació de l'usuari, la qual està habitualment continguda en arxius. Una carpeta coincideix gairebé sempre amb un directori i, igual que aquest, s'identifica mitjançant un nom.

Carregar

Upload. Procés de transferir informació des d'una computadora personal a generalment un servidor.

Carret de Compres

Shopping Cart. Area d'un lloc web de comerç electrònic on l'usuari va col·locant els objectes o serveis a mesura que els va comprant, de la mateixa manera que faria en un supermercat. AL final l'usuari decideix quins d'ells comprar.

Carriers

Operadors de telecomunicacions els quals són propietaris de les xarxes troncals d'Internet i responsables del transport de les dades. Proporciona una connexió a Internet d'alt nivell.

CD-R

El Compact Disc Grabable és un CD que permet una única escriptura, és a dir, permet gravar dades una sola vegada. Té capacitat de gravar 700 MB o 80 minuts a una velocitat de 48X les dades gravades no poden ser esborrades.


Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES