Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6
  TOTES

C

Criptografia

Terme originat del grec kruptos ("ocult") el significat del qual és l'art d'escriure amb clau secreta o d'una manera enigmàtica. Es diu que qualsevol procediment és criptogràfic si permet a un emissor ocultar el contingut d'un missatge de manera que només persones en possessió de determinada clau puguin llegir-lo, després d'haver-lo desxifrat.

Criptologia

Camp de la Criptografia que té per objecte el desxifrat de criptogramas quan s'ignora la clau.

CRM

Customer Relationship Management (Maneig de la Relació amb el Consumidor) -- Sistema automatitzat d'informació sobre clients l'objectiu dels quals és que aquests puguin ser atesos de la manera més personalitzada possible. Internet és un dels suports tecnològics més importants en CRM, alhora que un dels seus principals canals de comunicació amb els clients.

CSLIP

(Compressed Serial Line Protocol) Protocol de Línia Sèrie Comprimit. Versió millorada de l'ESLIP desenvolupada per Van Jacobson la qual, principalment, tracta; en lloc d'enviar les capçaleres completes dels paquets; enviar solament les diferències.

CSS

Cascade Style Sheet - Conjunt d'instruccions HTML que defineixen l'aparença d'un o més elements d'un conjunt de pàgines web amb l'objectiu d'uniformitzar el seu disseny.

Cuc (Worm)

Programa informàtic que es autoduplica i autopropaga. En contrast amb els virus, els cucs solen estar especialment escrits per a xarxes. Els cucs de xarxes van ser definits per primera vegada per Shoch & Hupp, de Xerox, en la revista ACM Communications (Març 1982). El primer cuc famós d'Internet va aparèixer al novembre de 1988 i es va propagar per si solament a més de 6.000 sistemes al llarg d'Internet.

Cybersquatter

Persona que reserva noms de domini amb la intenció de vendre'ls després a empreses interessades en els mateixos, degut al fet que els noms de domini són una mercaderia molt cotitzada.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6
  TOTES