Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

C

Commutació de Paquets

Paradigma de comunicacions mitjançant el qual cada paquet d'un missatge recorre una ruta entre sistemes amfitrions (hosts), sense que aquesta ruta (path) estigui prèviament definida

Compte d'Usuari

Procediment en el qual s'identifica a un usuari donat en un servidor d'Internet. Pot ser tant usuari de correu electrònic com d'accés al servidor en manera terminal.

Computadora Personal

Màquina electrònica capaç de processar informació. Computadora personal (en anglès Personal Computer o PC). Terme genèric utilitzat per a referir-se a microcomputadoras que són compatibles amb les especificació de IBM i usat de vegades per a referir-se a totes les computadores.

Computadora Personal de Mà

Ordinador de petit tamany, típicament de la meitat d'un foli de paper, que permet, entre altres tasques típiques d'un ordinador personal, la connexió a Internet.

Comunitats Virtuals

Pàgines on s'allotgen tot tipus d'adreces agrupades per segments d'interès.

Congestió

Situació que es produïx quan el tràfic existent sobrepassa la capacitat d'una ruta de comunicació de dades.

Connexió Remota

Operació realitzada en un ordinador remot a través d'una xarxa de computadores, com si es tractés d'una connexió local.

Connexió Satelital

Tecnologia basada en el GPS la qual li permet la comunicació des d'un àrea geogràfica inaccessible (una jungla o una reserva forestal) mitjançant un telèfon satelital.

Contrasenya (Password)

Conjunt de caràcters alfanumèrics que li permet a un usuari l'accés a un determinat recurs o la utilització d'un servei donat. Es destaca que la contrasenya no és visible en la pantalla al moment de ser teclejada amb el propòsit que només pugui ser coneguda per l'usuari.

Cookie


Procediment executat per un servidor el qual consisteix a guardar informació sobre client per a la seva posterior recuperació (el procés realitzat per l'Internet Explorer quan utilitza Microsoft Network). En la pràctica la informació és proporcionada des del navegador al servidor del WWW de forma interactiva i pot ser recuperada novament quan s'accedeix al servidor en el futur. Generalment és utilitzat per al registre a un servei.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES