Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

C

CD-RW

El Compact Disc regrabable és un CD que oferix la possibilitat de gravar i esborrar informació fins a 1,000 vegades.

CDROM

Compact Disc Read Only Memory. És un mitjà d'emmagatzematge de només lectura.

Cercador

Els cercadors són aquells que estan dissenyats per a facilitar trobar altres llocs o pàgines Web. Existeixen dos tipus de cercadors, els spiders (o aranyes) com Google i Webcrawler, i els directoris, com Yahoo.

CERN

Laboratori Europeu de Física de Partícules. Va ser el desenvolupador inicial del WWW, buscant construir un sistema de hipertexto i hipermedia.

Certificat Digital

Acreditació emesa per una entitat o un particular degudament autoritzada garantint que una determinada dada (una signatura electrònica o una clau pública) pertany realment a qui se suposa.

CGA

Color Graphics Adapter. Una de les primeres targetes gràfiques existents per a IBM i compatibles. Permetia resolucions de 320x200 punts amb 4 colors i de 640x200 punts en 2 colors. En l'actualitat ja no s'usen.

CGI

(Common Gateway Interface). Una interfície escrita en un llenguatge de programació (perl, c, c++,visual basic, etc) i posteriorment executada o interpretada per una computadora servidor per a contestar a comandes de l'usuari des d'una computadora amb una aplicació client; gairebé sempre des del World Wide Web. Aquesta interfície permet obtenir els resultats demanats, com els quals resulten al consultar una base de dades. Entre els programes més habituals trobarà gestors de formularis i de email, llibres de visites, fòrums de discussió, etc.

Ciber (Cyber)

Prefix utilitzat àmpliament en la comunitat Internet per a denominar conceptes relacionats amb les xarxes (cibercultura, ciberespai, cibernauta, etc.). El seu origen prové del grec "cibernao" que significa "pilotar una nau".

Cibercafé (Internet Cafè)

Local des del qual es lloga una computadora la qual pot accedir a Internet. El primer es va crear a Califòrnia en 1994 i avui dia són abundants en molts països.

Ciberespai

Terme concebut per l'escriptor William Gibson en la seva novel·la de ciència ficció "Neuromancer" (1984) amb el propòsit de descriure un món de xarxes d'informació. Actualment és utilitzat per a referir-se al conjunt d'informació digital i a la comunicació que es realitza a través de les xarxes, un espai en el qual gairebé tot el que conté informació; o pot transmetre-la, ha de ser inclòs.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES