Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

Cache

Còpia que manté una computadora de les pàgines web visitades últimament, de manera que si l'usuari torna a sol·licitar-les, les mateixes són llegides des del disc dur sense necessitat d'haver de connectar-se de nou a la xarxa; aconseguint-se així una millora molt apreciable en la velocitat.

Capa (Layer)

Diferents nivells d'estructura de paquet o d'enllaç utilitzats en els protocols.

Carpeta (Fólder)

Espai del disc dur d'una computadora destinat a emmagatzemar informació de l'usuari, la qual està habitualment continguda en arxius. Una carpeta coincideix gairebé sempre amb un directori i, igual que aquest, s'identifica mitjançant un nom.

Carregar

Upload. Procés de transferir informació des d'una computadora personal a generalment un servidor.

Carret de Compres

Shopping Cart. Area d'un lloc web de comerç electrònic on l'usuari va col·locant els objectes o serveis a mesura que els va comprant, de la mateixa manera que faria en un supermercat. AL final l'usuari decideix quins d'ells comprar.

Carriers

Operadors de telecomunicacions els quals són propietaris de les xarxes troncals d'Internet i responsables del transport de les dades. Proporciona una connexió a Internet d'alt nivell.

CD-R

El Compact Disc Grabable és un CD que permet una única escriptura, és a dir, permet gravar dades una sola vegada. Té capacitat de gravar 700 MB o 80 minuts a una velocitat de 48X les dades gravades no poden ser esborrades.

CD-RW

El Compact Disc regrabable és un CD que oferix la possibilitat de gravar i esborrar informació fins a 1,000 vegades.

CDROM

Compact Disc Read Only Memory. És un mitjà d'emmagatzematge de només lectura.

Cercador

Els cercadors són aquells que estan dissenyats per a facilitar trobar altres llocs o pàgines Web. Existeixen dos tipus de cercadors, els spiders (o aranyes) com Google i Webcrawler, i els directoris, com Yahoo.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Següent)
  TOTES