Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

Avatar

Es defineix com la personalitat que s'atribuïxen alguns usuaris d'Internet, ja sigui en algun xat, jocs, etc.

Backbone

La part de la xarxa que transporta el tràfic més dens: connecta LANs, ja sigui dintre d'un edifici o a través d'una ciutat o regió.


Banner

Imatge, gràfic o text utilitzada amb fins publicitàries la qual generalment presenta una petita grandària, apareix en una pàgina web i habitualment l'enllaça amb el lloc web de l'anunciant o mercader.

Bauds per segon (Bps)

Representa el nombre de canvis que sofreix el senyal per segon i indica la quantitat de bits per segon que s'estan transmetent. La velocitat d'enllaç pot augmentar si s'utilitza un arxiu comprimit. En ordre d'aprofitar la màxima velocitat d'un mòdem, tant el proveïdor com l'usuari deuen tenir mòdems que operin a la màxima velocitat i utilitzar arxius comprimits.

BBS

Bulletin Board System
Servei que consisteix en l'intercanvi d'informació amb altres usuaris, descarrega arxius etc., sense estar connectats a Internet, generalment per mòdems, pel que actualment estan caient en desús.

Bcc:

Consisteix a llistar una sèrie d'adreces de correu electrònic, enviar-les als usuaris, ocultant que el missatge ha estat enviat a varis. En contrapartida és molt útil quan s'ha d'enviar el missatge a un nombre elevat d'usuaris, d'aquesta manera s'evita que l'encapçalat sigui molt gran. "Bcc" és un acrònim d'una coneguda frase anglesa "blind carbon copy" (còpia cega en paper carbó).

BIOS

(Basic Input Output System) Petit programa que coordina les activitats dels distints components d'un ordinador i comprova el seu estat. El terme es refereix, en general, al ROM BIOS en un computador personal, que conté certes parts del sistema operatiu.

Bit (Dígit Binari)

Unitat mínima d'emmagatzematge de la informació el valor de la qual pot ser 0 o 1; o bé veritable o fals.

BitNet

Because It?s estafi NETwork. Xarxa internacional per a educació basada en el protocol de IBM Network Job Entry. Bitnet-II encapsula el protocol Bitnet en paquets IP i depèn d'Internet per a enviar-los a la seva destinació.

Bits per Segundo (bps)

Velocitat a la qual es transmeten els bits en un mitjà de comunicació.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Següent)
  TOTES