Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

IP

Internet Protocol, Protocol d'Internet. Conjunt de regles que regulen la transmissió de paquets de dades a través d'Internet. S'han desenvolupat diferents famílies de protocols per a comunicació per xarxa de dades per als sistemes UNIX. El més àmpliament utilitzat és l'Internet Protocol Suite, comunament conegut com TCP / IP. És un protocol DARPA que proporciona transmissió fiable de paquets de dades sobre xarxes. El nom TCP / IP prové de dos protocols importants de la família, el Transmission Control Protocol (TCP) i l'Internet Protocol (IP). Tots junts arriben a ser més de 100 protocols diferents.

IP és l'adreça numèrica d'una computadora en Internet de manera que cada adreça electrònica s'assigna a una computadora connectada a Internet i per tant és única. L'adreça IP aquesta composta de quatre octetos com per exemple, 132.248.53.10

iPod

Petit aparell creat per Apple, que permet la rapida transferència de Mp3 des de la computadora. Suporta, depenent del model, gigues de informacion, permetent tenir en un sol aparell mes noi que el palmell de la mà, milers de cançons. El iPod té accessoris addicionals per a connectar-lo al carro usant una freqüència de ràdio.

L'empresa SONY aquesta contraatacando amb un Walkman similar al iPod.

IRC

El IRC, acrònim d'Internet Relay Xat, en anglès, és un sistema de conversa en temps real per a usuaris d'Internet. Per a poder participar solament és necessari disposar d'un programa client de IRC (consulti la secció Clients de IRC) i una connexió a Internet. Tots els servidors s'interconnecten i passen els missatges de l'usuari a tota la xarxa de IRC. Un servidor pot connectar-se a diversos altres servidors i a centenars de clients. La xarxa de IRC és un lloc de reunió virtual on persones de tot el món poden trobar-se i poden "parlar". En IRC hi ha "canals" (sales, llocs virtuals, normalment amb un tema de conversa) per a parlar en grup, o privadament. No hi ha cap restricció en el nombre de persones que poden participar en una discussió donada, o en el nombre de canals que poden crear-se en IRC. La diferència fonamental entre IRC i USENET, és que irc és en temps real, mentre que usenet s'assembla més a una publicació en la qual cada usuari llegix el que han escrit els altres, podent inserir el seu article tot esperant que sigui llegit mes tarda, quan li arribi a la resta de subscriptors.

ISP

Internet Service Provider. Organització que proveïx la connexió de computadores a Internet, ja sigui per línies dedicades o per línies commutades. És una entitat, habitualment amb ànim de lucre, que a més de donar accés a Internet a persones físiques i/o jurídiques, els oferix una sèrie de serveis (hospedaje de pàgines web, consultoria de disseny i implantació de webs i Intranets, etc.). Els factors que s'han de considerar per a triar un proveïdor d'Internet són:

  • Ample de Banda (velocitat oferta pel proveïdor per a transmetre dades). b
  • Tipus de connexió (directa o commutada).
  • Cost per hora, mes o any (tant de la connexió com del registre del correu electrònic en un servidor).
  • Numero d'usuaris per línia disponible.
  • Seguretat (Confiança en l'ètica del proveïdor per a respectar les dades dels usuaris).

Java

Llenguatge de programació que permet executar programes escrits en un llenguatge molt semblant al C++, cridats applets, a través del WWW. Es diferencia d'un CGI en el fet que l'execució és completament realitzada en la computadora client, en lloc del servidor. Java va anar originalment desenvolupat per Sun Microsystems i el seu principal objectiu va ser crear un llenguatge que anés capaç de ser executat d'una forma segura a través d'Internet. Aquesta característica requereix l'eliminació de moltes construccions i usos de C i C++; entre els quals es destaca l'eliminació de punters. Java no pot accedir arbitràriament a adreces de memòria i és un llenguatge compilat en un codi cridat "byte-code". Aquest codi és interpretat "en vol" per l'intèrpret Java.

Javascript

Llenguatge desenvolupat per Netscape i encara que és semblat a Java es diferencia d'ell que els programes estan incorporats en l'arxiu HTML.

Jini

Estàndard de reconeixement automàtic per un PC dels dispositius maquinari a ell connectats i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla. Ho ha desenvolupat l'empresa SUN.

JPEP

Les dades d'una imatge poden ser gravats en diferents formats. El jpg és, sens dubte, el format més popular. El seu gran avantatge és ser un format comprimit, el que li permet ocupar poquísimo espai en la memòria de la càmera o ser enviat amb rapidesa per internet. El seu inconvenient és que aquesta compressió es fa simplificant la informació gràfica de la imatge tant de color com de detall. Si la compressió és molt alta la degradació en la qualitat de la imatge es fa evident a primera vista. Si la compressió és baixa solament s'apreciarà amb grans ampliacions. A més, cada vegada que es guarda la imatge es reprocesa i recomprime, amb la consegüent acumulació de degradacions. Malgrat tot és el format més utilitzat

JPG

Les dades d'una imatge poden ser gravats en diferents formats. El jpg és, sens dubte, el format més popular. El seu gran avantatge és ser un format comprimit, el que li permet ocupar poquísimo espai en la memòria de la càmera o ser enviat amb rapidesa per internet. El seu inconvenient és que aquesta compressió es fa simplificant la informació gràfica de la imatge tant de color com de detall. Si la compressió és molt alta la degradació en la qualitat de la imatge es fa evident a primera vista. Si la compressió és baixa solament s'apreciarà amb grans ampliacions. A més, cada vegada que es guarda la imatge es reprocesa i recomprime, amb la consegüent acumulació de degradacions. Malgrat tot és el format més utilitzat

JSP

Sigles de Java Server Pages o Pàgines de servidor de Java, és la tecnologia per a generar pàgines web de forma dinàmica en el servidor, desenvolupat per Sun Microsystems, basat en scripts que utilitzen una variant del llenguatge java per a construir pàgines HTML en servidors.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  36  (Següent)
  TOTES