Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

HTML

 
Sigles en Anglès de Hypertext Markup Language (Llenguatge de Marcat Hipertexto). És usada per a crear els documents de hypertexto per a ús en el WWW. L'HTML és un codi, on vostè envolta un bloc de text amb els codis que indiquen com ha d'aparèixer, a més, en HTML vostè pot especificar que un bloc del text, o una paraula, aquest lligat a altre arxiu en l'Internet. Els arxius de l'HTML poden ser vists usant un programa client de World Wide Web, tal com Netscape, IExplorer o Mosaic.
Es van crear els estandares del llenguatge així:

HTML 1: S'asseuen les bases per a la disposició del text i les gràfiques.
HTML 2: Es creen formes
HTML 3: (anomenat també extensions Netscape) S'afegixen taules, mapes, etc.

HTML Dinàmic

Extensions del llenguatge HTML que permeten crear pàgines web més animades i expressives.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP és un protocol amb la lleugeresa i velocitat necessària per a distribuir i manejar sistemes d'informació hipermedia. És un protocol genèric orientat a l'objecte, que pot ser usat per a moltes tasques com servidor de noms i sistemes distribuïts orientats a l'objecte, per extensió dels comandos, o mètodes usats. Una característica de HTTP és la independència en la visualització i representació de les dades, permetent als sistemes ser contruidos independentment del desenvolupament de nous avanços en la representació de les dades. HTTP ha estat usat pels servidors World Wide Web des del seu inici en 1993.

HTTPS

Creat per Netscape Communications Corporation per a designar documents que arriben des d'un servidor WWW segur. Aquesta seguretat és donada pel protocol SSL (Secure Sockets Layer) basat en la tecnologia de encryptación i autenticació desenvolupada per la RSA Data Security Inc.

Hub

 
El punt central de connexió per a un grup de nodes; útil per a l'administració centralitzada, la capacitat d'aïllar nodes de problemes i ampliar la cobertura d'una LAN.

i-book

(Llibre Electrònic) Llibre en format digital que, en alguns casos, requereix programes específics per a la seva lectura. Sol aprofitar les possibilitats del hipertext dels hiperenllaços i del multimèdia, i pot estar disponible en la xarxa .

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una organització sense fins de lucre que opera a nivell internacional, responsable d'assignar espai d'adreces numèriques de protocol d'Internet (IP), identificadors de protocol i de les funcions de gestió %[o administració] del sistema de noms de domini de primer nivell genèrics (gTLD) i de codis de països (ccTLD), així com de l'administració del sistema de servidors arrel. Encara que al principi aquests serveis els ocupava Internet Assigned Numbers Authority (IANA) i altres entitats sota contracte amb el govern d'EUA, actualment són responsabilitat de ICANN.

Icona

Símbol gràfic que apareix en la pantalla d'un ordinador amb la finalitat de representar ja sigui una determinada acció a realitzar per l'usuari (executar un programa, llegir una informació, imprimir un text, un document, un dispositiu, un estat del sistema, etc).

Identificació d'usuari

(Username) Conjunt de caràcters alfanumèrics els quals serveixen per a identificar a un usuari per al seu accés a la xarxa.

IMAP

Protocol d'Accés a Missatges d'Internet. IMAP és un acrònim anglès d'Internet Message Access Protocol. Dissenyat amb la finalitat de permetre la manipulació de bústies remotes com si fossin locals. IMAP requereix d'un servidor que faci les funcions d'oficina de correus però en lloc de llegir tot la bústia i esborrar-lo, sol·licita només els encapçalats de cada missatge. Es poden marcar missatges com esborrats sense suprimir-los completament, doncs aquests romanen en la bústia fins que l'usuari confirma la seva eliminació. Mitjançant IMAP es pot tenir accés al correu electrònic des de qualsevol equip que tingui una connexió a Internet. Una vegada configurada el compte IMAP, pot especificar les carpetes que desitja mostrar i les quals desitja ocultar, aquesta característica ho fa diferent del protocol POP.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  36  (Següent)
  TOTES