Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

Excel

Programa molt popular el qual consisteix en una full de càlcul utilitzada per a realitzar desenvolupar fórmules matemàtiques i càlculs aritmètics exhaustius.

Extensions Multimèdia

Joc addicional d'instruccions que incorporen els microprocessadors Pentium amb la finalitat d'assolir una major velocitat d'execució d'aplicacions que processen o mouen grans blocs de dades.

Extranet (Extraxarxa)

Interconnexió entre dues o més organitzacions a través de sistemes basats en la tecnologia Internet. Web privada accessible externament mitjançant claus d'accés.

FAQ

Frequently Asked Questions (Preguntes Frequentes) - FAQs són documents que enlistan i responen les preguntes més comunes d'un tema en particular. Existeixen centenars o milers de FAQs de milers de distints temes.


Fibra Òptica

Tipus de cable que es basa en la transmissió d'informació per tècniques optoeléctricas mitjançant una combinació de vidre i materials plàstics. A diferència del cable coaxial i del parell trenat no es recolza en els impulsos elèctrics, sinó que transmet per mitjà d'impulsos lluminosos. És el mitjà físic per mitjà del com es poden connectar diverses computadores i es caracteritza per un elevat ample de banda i, per tant, una alta velocitat de transmissió amb poca pèrdua de senyal.

Filtre

Opció que solen oferixen les aplicacions de correu electrònic en virtut de la qual es realitzen de forma automàtica determinades accions de selecció sobre els missatges d'entrada o de sortida (copiar a un destinatari o transferir a una carpeta, eliminar, etc.) en funció del contingut d'un o més camps o zones d'aquests missatges ("Subject:", "From:", "To:", cos del missatge, etc.). És molt útil quan es vol deixar de veure el correu enviat per una determinada persona particularment indesitjable o des d'una adreça des de la qual són enviats missatges no sol·licitats o sense importància.

Finestra de Recepció

Paràmetre de TCP que determina la quantitat màxima de dades que pot rebre l'ordinador que actua com receptor.


Firefox

Mozilla Firefox (originalment conegut com Phoenix i Mozilla Firebird) és un navegador de web grafico, gratuït, desenvolupat per la Fundació Mozilla i centenars de col·laboradors en el món. La version 1.0 salio el 9 de novembre de 2004. Instalable en els sistemes operatius Windows, Linux i686 i Mac Us X. Es pot aconseguir una còpia gratuïta, en www.Mozilla.org

Firewall

Combinació de maquinari i programari la qual separa una xarxa d'àrea local (LAN) en dues o mes parts amb propòsits de seguretat. El seu objectiu bàsic és assegurar que totes les comunicacions entre aquesta xarxa i Internet es realitzin conforme a les polítiques de seguretat de l'organització que ho instal·la. A més, aquests sistemes solen incorporar elements de privadesa, autenticació, etc.

Firmware

Programari emmagatzemat en memòria. Programes essencials que romanen fins i tot quan s'apaga el sistema. El firmware és més fàcil de canviar que el maquinari però més permanent que el programari emmagatzemat en un disc.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  36  (Següent)
  TOTES