Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

Emmagatzematge Secundari

L'emmagatzematge secundari és un mitjà d'emmagatzematge definitiu (no volàtil com el de la memòria RAM). El procés de transferència de dades a un equip de còmput se li crida procediment de lectura. El procés de transferència de dades des de la computadora cap a l'emmagatzematge es denomina procediment d'escriptura. En l'actualitat es poden usar principalment dues tecnologies per a emmagatzemar informació:
1.- Magnètic. (ex. disc dur, diskette)
2.- Òptic. (ex.
Alguns dispositius combinen ambdues tecnologies.

Emoticon

Símbol gràfic el qual normalment representa un rostre humà en les seves diverses expressions i permet que una persona pot mostrar el seu estat d'ànim en un mitjà "fred" com és l'ordinador.

Empresa a Client (B2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre una empresa i els seus usuaris finals.

Empresa a Empresa (B2B)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre empreses (una empresa i els seus proveïdors) i no amb usuaris finals.

En Línia (On line)

Condició d'estar connectat a una xarxa.

Encriptació (Xifrat)

Tractament d'un conjunt de dades, continguts o no en un paquet, a fi d'impedir que ningú excepte el destinatari dels mateixos pugui llegir-los. Hi ha molts tipus de xifrat de dades, que constituïxen la base de la seguretat de la xarxa.

EPROM

(Erasable Programmable ROM) ROM programable i borrable. Es presenta com un circuit integrat normal, però amb una coberta de quars al buit de manera que el xip pugui ser arribat a per les radiacions ultraviolades. Aquest tipus de memòries pot mantenir memoritzada la informació durant un mínim de 10 anys amb una pèrdua no superior al 20 per 100. S'esborren exposant-les durant uns minuts a llamps ultraviolats, que posen a 0 totes les cel·les de la memòria.

Ergonomía

Ciència que tracta de la punta de l'home en el seu entorn tècnic i laboral.

Estàndard de Xifrat de Dades (DONIS)

Algorisme de xifrat de dades el qual utilitza blocs de dades de 64 bits i una clau de 56 bits. Ha estat estandarditzat per l'administració d'EUA

Ethernet

Tipus de xarxa d'àrea local desenvolupada en forma conjunta per Xerox, Intel i Digital Equipment. Es recolza en la topologia de bus, té ample de banda de10 Mbps de manera que presenta una elevada velocitat de transmissió; i s'ha convertit en un estàndard de xarxa corporativa.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  36  (Següent)
  TOTES