Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

CSS

Cascade Style Sheet - Conjunt d'instruccions HTML que defineixen l'aparença d'un o més elements d'un conjunt de pàgines web amb l'objectiu d'uniformitzar el seu disseny.

DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol). Protocol de configuració dinàmica de host. Protocol que usen els ordinadors per a obtenir informació de configuració. El DHCP permet assignar una adreça IP a un ordinador sense requerir que un administrador ho configuri en la base de dades d'un servidor.

Dimensió Multi-Usuari (MUD)

Entorn de realitat virtual, basat en text o gràfics, en el qual els usuaris poden conversar o interpretar diferents rols com diversió. Els usuaris entren en el joc des de qualsevol part d'Internet i solament han de connectar-se per mitjà de la xarxa al sistema on es guarda el joc per a posteriorment interactuar de manera recíproca uneixo amb un altre.

Directori

Espai lògic d'una estructura jeràrquica en forma d'arbre el qual conté la informació emmagatzemada en un ordinador, habitualment continguda en arxius i és identificat mitjançant un nom (ex. "Els meus documents"). Índex organitzat per categories de manera que cada categoria consta d'un determinat nombre de pàgines el qual és actualitzat periòdicament (ex. Yahoo).

Directori web

Les pàgines que s'inclouen en la base de dades del directori són prèviament revisades per humans (no és automatitzat com els crawlers o aranyes). No s'agrega la pàgina completa, sinó únicament algunes dades tals com el títol, la URL i un breu comentari redactat especialment que expliqui el contingut, i la hi situa en una categoria. Un exemple és www.yahoo.com
 

Disc Compacte (CD)

Disc òptic de 12 cm de diàmetre per a emmagatzematge binari. La seva capacitat de "formatat" és de 660 Mb. i era usat en principi per a emmagatzemar àudio. Quan s'utilitza per a emmagatzematge de dades genèriques és cridat CDROM.

Disc dur

Es diu disc dur (en anglès hard disk, abreujat amb freqüència HD) al dispositiu encarregat d'emmagatzemar informació de forma persistent en un ordinador.

Els discs durs generalment utilitzen un sistema d'enregistrament magnètic analògic. En aquest tipus de disc trobem dins de la carcassa una sèrie de plats metàl·lics apilats girant a gran velocitat. Sobre aquests plats es situen els capçals encarregats de llegir o escriure els impulsos magnètics.

Hi ha diferents estàndards a l'hora de comunicar un disc dur amb l'ordinador, els més utilitzats són IDE/ATA, SCSI, SATA i PATA (de recent aparició), etc.

Tal com surt de fàbrica el disc dur no pot ser utilitzat per un sistema operatiu. Abans hem de definir en ell una o més particions i després hem de donar-les un format que pugui ser entès pel nostre sistema.

També existeixen altre tipus de discs denominats d'estat sòlid que utilitzen cert tipus de memòries construïdes amb semiconductors per a emmagatzemar la informació. L'ús d'aquesta classe de discos generalment és limitat a les supercomputadores, pel seu elevat preu.


DivX

És un format de compressió de video basat en tecnologia MPEG-4. Els arxius DivX poden ser descarregats en línies d'alta velocitat en relativament poc temps sense sacrificar molt la qualitat del video digital. Generalment s'usa en l'Internet per a compartir arxius de videos, sigui de forma legal o il·legal. Es pot convertir en l'equivalent per a video del MP3

Aclarim que no té gens que veure amb l'extinta tecnologia d'accés limitat de DVD, cridada DIVX , promocionada per la botiga nord-americana, Circuit City.

DLP (Digital Light Processing)

Processament de Llum Digital - tecnologia de monitor de reflexió desenvolupada per Texas Instruments, que empra petits miralls controlats digitalment. La llum passa per un filtre de colors i s'envia al xip de DLP, el qual acomoda els colors Vermell, Verd i Blau en una imatge projectada en una pantalla. També es coneix com DMD.

DNS

Servidor de Noms de Domini. Servidor automatitzat utilitzat en l'internet que la seva tares és convertir noms fàcils d'entendre (com www.panamacom..com) a adreces numèriques de IP.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  36  (Següent)
  TOTES