Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  ...  48  (Següent)
  TOTES

S

SMTP

Protocol Simple de Transferència de Correu. És definit en STD 10, RFC 821, i s'usa per a la transferència de correu electrònic entre computadores. És un protocol de servidor a servidor, de manera que per a poder llegir els missatges s'han d'utilitzar altres protocols.

Sniffer (Husmeador)

Programa que busca una cadena numèrica o de caràcters en els paquets que travessen un node amb l'objectiu d'aconseguir alguna informació i normalment s'usa amb fins il·legals

SNMP

Acrònim de Simple Network Management Protocol. Protocol estàndard per a l'administració de xarxa en Internet. Pràcticament tots els sistemes operatius, routers, switches, mòdems cable o ADSL mòdem, firewalls, etc. s'oferixen amb aquest servei.

Spam

Enviament massiu, indiscriminat i no sol·licitat de publicitat a través de correu electrònic.

Spiders (o aranyes)

El més conegut és Google encara que també es troben aquí Altavista, Alltheweb, Mamma, MetaCrawler i altres. Cadascun consisteix en un programari i milers de servidors que rastregen tota la Internet baixant i guardant totes les pàgines que troben. El text de cada pàgina és "desarmat" i allotjat en una base de dades relacional. En un procés òbviament molt més complex que ho ara explicat, es correlaciona cada paraula (o grups de paraules) amb les adreces %[URL's] de les pàgines. Quan el navegant pregunta mitjançant una o diverses paraules, els servidors del spider situen aquestes paraules en les seves bases de dades i informen el llistat d'URL's que responen a la consulta. O sigui que això equival a una recerca en el text complet de la pàgina emmagatzemada. Tot es fa electrònicament. Ja sigui trobar, baixar i desarmar les pàgines com després trobar i informar les coincidències. Perquè el navegant pugui conèixer de quin es tracta un cert link, el spider li mostra una "descripció" que és un tros de text tallat de la pàgina als voltants de les paraules clau que s'han utilitzat en la recerca.

Spyware

Els Spywares o arxius espies són unes diminutes aplicacions l'objectiu de les quals és l'enviament de dades del sistema on estan instal·lats, mitjançant la utilització subrepticia de la connexió a la xarxa, a un lloc exterior, el qual en general resulta ser una empresa de publicitat d'Internet. Aquestes accions són portades a terme sense el coneixement de l'usuari.

SQL

Structured Query Language -- És un llenguatge especialitzat de programació que permet realitzar consultes (queries) a bases de dades. La majoria de les aplicacions de bases de dades complexes i moltes altres més petites poden ser manejades usant SQL. És un llenguatge de programació interactiu i estandarditzat per a extreure informació i actualitzar una base de dades.
Els origenes del SQL estan lligats als de les bases de dades relacionales. En 1970 Codd proposa el model relacional i associat a aquest un sublenguaje d'accés a les dades basat en el càlcul de predicats. Basant-se en aquestes idees els laboratoris de IBM defineixen el llenguatge SEQUEL (Structured English QUEry Language) que més tard seria àmpliament implementat pel SGBD experimental System R, desenvolupat en 1977 també per IBM. No obstant això, va anar Oracle qui ho va introduir per primera vegada en 1979 en un programa comercial.
El SEQUEL acabaria sent el predecessor de SQL.

Squid

Servidor caché/proxy (HTTP, FTP, WAIS i Gopher) d'alta capacitat i rendiment, amb codi font obert, molt utilitzat en entorns Unix i servidors dedicats.

SSL

Secure Socket Layer -- Protocol creat per Netscape amb la finalitat de fer possible la transmissió xifrada i segura d'informació a través de la xarxa degut al fet que només el servidor i el client podran entendre un determinat text. Utilitza una clau de 50 fins a 128 bits.

Subject (assumpte)

Línia que compon la capçalera d'un missatge de correu electrònic la qual està destinada a descriure en unes poques paraules el contingut d'aquest missatge i s'aconsella utilitzar-la per a fer més fàcil al destinatari el maneig del correu rebut.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  ...  48  (Següent)
  TOTES