Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

S

Salaó

Tècnica molt antiga -ja s'utilitzava abans del 2000 aC a la Mesopotàmia- que consisteix a cobrir de sal els aliments per reduir-ne la humitat i frenar la proliferació de bacteris. El pernil i les anxoves són exemples d'aquest tipus de conservació.

Salt

Diferència d'altitud entre el nivell superior de l'aigua i el nivell on es troba la turbina. Es mesura en metres.

Sastre

Persona que fa vestits i en ven, especialment per a home.

Secció d'un cos

És la superfície o àrea que resulta en tallar-lo amb un pla perpendicular el seu eix longitudinal.

Sector primari

Sector productiu format per les activitats dedicades a obtenir matèries primeres naturals d'origen animal o vegetal.

Sector secundari

Sector productiu comprès bàsicament per les indústries, que és on les matèries primeres es transformen en productes.

Sector terciari

Sector productiu format per totes aquelles activitats que no corresponen a les dels sectors primari i secundari, entre les quals hi ha la distribució i la comercialització dels productes.

Seda

Filament segregat per un cuc, el Bombyx mori o cuc de seda. És molt suau, fina, agradable al tacte i molt càlida, però s'arruga bastant. S'utilitza molt per a roba interior, corbates, camises, etc.

Segon teorema de Morgan o de la llei d'equivalència

La negació del producte lògic és igual a la suma lògica de les variables negades.

Selfactina

Màquina de filar intermitent que conserva, automatitzades, les fases de l'antic i primitiu procés de filatura manual amb el fus i la filosa.


Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES