Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4
  TOTES

R

Revoltó

Peça lleugera i amb una forma especial que es col·loca entre les bigues per formar els forjats de separació horitzontal entre les plantes d'un habitatge.

Rígidesa

És la propietat que tenen els materials de no doblegar-se fàcilment.

Robot industrial

Màquina capaç de generar trajectòries complicades que incorpora ordinadors que controlen els moviments i l'optimització de les trajectòries, sensors molt desenvolupats i tècniques de programació molt avançades.

Robot manipulador

Braç articulat amb diferents possibilitats de moviment de caràcter seqüencial i no permet la combinació simultània de moviments. S'utilitzen bàsicament en operacions de càrrega i descàrrega de peces en les màquines.

Robòtica

Conjunt de coneixements que permeten dissenyar, realitzar i controlar equips basats en estructures mecàniques poliarticulades, amb una certa capacitat d'aprenentatge, destinats a la producció industrial i a la substitució del treball humà en tasques diverses.

Roda hidràulica

Roda proveïda d'una sèrie de paletes o àleps units a un arbre, normalment a través d'una estructura amb radis. L'aigua, amb la força del seu moviment, xoca contra les paletes, les quals es mouen i provoquen el dir de l'arbre. Hi ha diferents tipus de rodes hidràuliques roda de corrent inferior, roda de corrent superior i roda de corrent mitjà.

Rosca

Pla inclinat que s'enrotlla al voltant d'una superfície cilíndrica. La combinació rosca-femella constitueix una màquina simple capaç d'ampliar una força i un mecanisme capaç de transformar el moviment circular en lineal. També s'empra en les unions de diferents elements d'un sistema mecànic perquè permet fer el muntatge i el desmuntatge del mecanismes amb facilitat.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4
  TOTES