Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

R

Radiador

Aparell format per múltiples conductes entre els quals hji ha membranes o aletes refrigeradores per on passa l'aire i que expulsen l'escalfor a l'exterior.

Raió

Fibra artificial. Segons quins productes químics s'utilitzin per obtenir-lo, rep diferents noms, com viscosa o acetat. Amb aquest filament es pot fer fil per després teixir-lo, o es pot tallar a trossos per formar fibres. Amb les fibres artificials es fabriquen tota mena de peces de vestir.

Rajola

Peça massissa i prima, amb forma de làmina normalment rectangular o quadrada, que es fa servir, vidrada o sense vidrar, per al revestiment de parets o paviments.

Ram de l'aigua

Fase del procés tèxtil coneguda amb aquest nom atès que la majoria dels processos que es fan perquè les peces de roba tinguin un aspecte o unes propietats determinades requereixen submergir els teixits en recipients que contenen aigua amb productes químics dissolts.

Ramaderia

Conjunt de tècniques que permeten obtenir les primeres matèries d'origen animal.

Rang

Conjunt de cel·les seleccionades sobre les quals apliquem una operació de qualsevol tipus.

Raspa

Tipus de llima amb un picat molt bast i aspre que s'utilitza per desbastar fusta gruixuda.

Reacció nuclear

Fenomen físic que consisteix en la ruptura d'un nucli atòmic en dos nous nuclis per l'impacte d'un neutró, amb l'alliberament d'altres neutrons i una gran quantitat d'energia que es manifesta en forma de calor. Els neutrons emesos poden provocar noves fissions i així produir una reacció en cadena.

Reactor nuclear

És la part de la central nuclear que permet produir reaccions nuclears en cadena de manera controlada per aprofitar l'energia tèrmica que s'hi genera.

Rebladura

Tècnica emprada per fer unions reblades.


Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES