Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

P

Paper

Material orgànic en forma de làmina, obtinguda a partir de la transformació de primeres matèries d'origen vegetal. És un material resistent a la tracció, força tou i aïllant tèrmic. El paper està format per fibres de mides diferents de cel·lulosa sense lignina, disposades de manera que formen una malla densa.

Paper de vidre

Eina feta amb paper, la superfície del qual està plena de grans de vidre. Serveix per rebaixar una mica i polir el tall a la fusta i treure'n les estelles. S'utilitza amb l'ajut d'un tac de fusta que fa de suport al paper.

Paret mestre o de càrrega

Tancament que, a més d'aïllar i separar, també suporta el pes i altres forces de l'edifici.

Pasta de paper

Aigua amb moltes fibres de cel·lulosa en suspensió. Segons el procediment utilitzat, s'obtenen tres tipus de pasta mecànica, química i de recuperació.


Pasteurització

Procés pel qual s'eliminen els gèrmens patògens sense perjudicar la qualitat del producte. Consisteix a escalfar els aliments entre 60ºC i 90ºC durant uns segons o minuts.

Pasturatge

Activitat ramadera que consisteix a deixar que els animals pasturin, és a dir, que mengin herba del camp, lliurement en una àrea de terreny extensa però controlada.

Patró

Plantilla segons la qual es tallen els teixits.

Perfil

Dibuix de la vista des d'un costat d'un objecte en un sistema de projeccions.

Perifèrics informàtics

Elements externs de l'ordinador que s'encarreguen de permetre la comunicació entre l'ordinador i l'usuari. Hi ha perifèrics d'entrada, de sortida, i d'entrada/sortida.

Període d'ona

Durada de la part d'ona que es va repetint periòdicament. Es mesura en segons, mil·lisegons o microsegons.


Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES