Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  4  5  6  7  8  9
  TOTES

P

Proteïnes

Nutrients. Són indispensables per a l'organisme. Són el component de la matèria viva i les responsables de la regeneració i el creixement de l'organisme. La carn, el peix i els ous són aliments que contenen moltes proteïnes.

Protó

Partícula elemental de l'àtom amb càrrega positiva i que es troba en el nucli.

Proveïdor

Persona o empresa que ens ven un producte o un servei i a qui, pe tant, hem de pagar.

Pua o pinta de teixir

Barreta rodona de fusta que va aprimant-se des del mig cap als extrems, amb una rotllana a la part més gruixuda, i que serveix, en la filatura a mà, impulsada amb els dits, per tòrcer el fil i enrotllar-lo a mesura que es forma.

Punt de fusió

És la temperatura a la qual un cos passa de l'estat sòlid a l'estat líquid.

Punta de marcar

Eina emprada, com si fos un llapis, per marcar metalls i plàstics durs i que s'utilitza sempre amb l'ajuda del regle o de l'escaire.

PVP

Preu de venda al públic. És el que realment ha de pagar un consumidor si vol adquirir un producte.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  4  5  6  7  8  9
  TOTES