Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

P

Procediment físic de conservació

Procediment pel qual s'actua directament sobre els aliments sense afegir-hi cap altre element. Aquest tipus de procediment es basa en tècniques com la congelació per aturar l'acció de microorganismes, l'aplicació de el calor o de radiacions per matar-los o l'eliminació de l'aigua per evitar-ne o retardar-ne el desenvolupament.

Procediment químic de conservació

Procediment que es basa en l'addició d'altres substàncies químiques als aliments. Aquests additius, a més de facilitar-ne la conservació, també solen influir en les característiques organolèptiques (gust, aroma i textura) dels aliments.

Procés de conformació

Conjunt d'operacions realitzades dins un sistema de fabricació que estan destinades a canviar de forma els materials per tal que adquireixin la que els cal per fer la seva funció.

Procés de transformació

Procés al qual se sotmeten les matèries primeres perquè adquireixin propietats que les facin utilitzables.

Procés tecnològic

És el mètode de treball propi de la tecnologia i consisteix en un conjunt ordenat d'activitats que es fan per satisfer una necessitat o un desig o per solucionar un problema.

Processador de textos

És un programa que serveix per a escriure, imprimir i emmagatzemar documents.

Producció

1. Activitat destinada a l'obtenció de productes. 2. Quantitat d'unitats d'un producte que fabrica una indústria en un període de temps determinat.

Producció artesanal

Sistema de producció consistent en què una persona (l'artesà o artesana) s'especialitza en la fabricació d'un tipus de producte i ella mateixa s'encarrega de fer totes els fases del procés tecnològic, utilitzant tècniques tradicionals i basades en l'experiència, elaborant petites quantitats i fent servir molt poca maquinària.

Producció en sèrie

Producció que consisteix que els productes van recorrent una trajectòria fica, prèviament establerta, i passen per davant de diferents operaris, cadascun dels quals s'encarrega de realitzar sobre cada producte una o un petit conjunt d'operacions bàsiques. Permet fabricar gran quantitats del producte a uns costos més baixos.

Producció industrial

Sistema de producció que apareix al final del segle XVIII. Es desenvolupa en grans espais anomenats fàbriques, amb moltes màquines que consumeixen una gran quantitat d'energia i que realitzen operacions concretes d'una manera molt ràpida, amb molts treballadors, cadascun dels quals està especialitzat en una sola fase del procés tecnològic i en unes operacions concretes.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES