Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

O

Obligacions

Elements que l'empresa té actualment, però que li poden exigir en qualsevol moment perquè ja no li pertanyen, per exemple, les factures dels proveïdors, els crèdits dels bancs, etc.

Oferta

Quantitat d'unitats d'un producte que els productors posen a la venda.

Ohmímetre

Aparell de mesura de la resistència d'un circuit elèctric.

Oleohidràulica

Tècnica que fa servir oli mineral com a agent de transmissió. Se sol utilitzar en màquines que han de subministrar forces considerables, com ara excavadores, robots, etc.

Oligopoli d'un producte

Fenomen que es produeix quan hi ha unes poques empreses que aporten l'oferta.

Ones electromagnètiques

Vibracions o oscil·lacions periòdiques que tenen un component elèctric i un altre de magnètic. Són el canal a través del qual podem transmetre informació a distància sense la necessitat de la connexió amb cable.

Operació

Acció que, amb l'ajuda de les eines, realitzem sobre els materials per modificar-los (canviant-ne les dimensions, la forma, l'aspecte, etc.), a fi d'obtenir peces útils per elaborar o muntar objectes i aparells tecnològics. Per exemple, tallar, foradar, unir materials, etc.

Operació lògica

Operació feta amb variables binàries.

Ordinador

Màquina electrònica controlada per un programa que s'utilitza per al tractament automàtic de la informació.

Ordit

Fils que en la roba teixida van de llarg a llarg de la peça, paral·lelament a les vores.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES