Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

M

Maçoneria

Construcció feta amb pedres de formes irregulars i unides amb argila o morter.

Magnetisme

Propietat que tenen alguns materials d'atreure el ferro i, en menor intensitat, el níquel, el cobalt i alguns aliatges.

Mal·leabilitat

És la propietat d'alguns materials de deformar-se permanentment en forma de làmina molt fina sense trencar-se.

Manuar

Baga d'un lliç, especialment quan és metàl·lica. Les bagues són cadascuna de les peces de fil o de cinta d'acer o de ferro amb uns ulls als extrems pels quals passen els perxerats dels lliços del teler.

Maó calat o gero

Peça prismàtica foradada. Els forats donen lleugeresa, a canvi de perdre una mica de resistència, faciliten la unió d'unes peces amb les altres quan s'ajunten amb morter i milloren l'aïllament gràcies a l'aire que queda a dins.

Maó massís o totxo

Peça prismàtica massissa i molt resistent però alhora molt pesant feta de ceràmica i que es fa servir sobretot per fer parets de càrrega.

Màquina

Conjunt de dispositius capaços de transformar l'energia en treball útil.

Màquina de vapor

Motor tèrmic de combustió externa format, bàsicament, per la caldera, el cilindre amb distribuïdor i el regulador. El vapor produït en cremar combustible a la caldera fa bellugar el motor.

Màquina motriu

Màquina que transforma l'energia primària o d'origen en energia mecànica, també anomenada motor.

Màquina operativa

Màquina que actua sobre la matèria, modificant-ne la forma, les dimensions, etc., com ara les eines.


Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES